Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czwartek i piątek: Gdańsk stolicą informatyzacji polskiej ochrony zdrowia
 
Działy: Aktualności
Bo w właśnie w tym mieście odbędzie się Forum eZdrowia 2017. To kolejna edycja imprezy na której spotykają się lekarze i informatycy, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych. „Menedżer Zdrowia” objął forum swoim patronatem.
Przewodnim tematem forum będą strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia. Mimo rozmów o strategii – nie zabraknie czasu na omówienie taktycznych i bieżących wyzwań informatyzacji polskiej ochrony zdrowia.

Dlaczego nie tylko w naszym kraju próby informatyzacji ochrony spotykały niepowodzenia? – Zorientowaliśmy się, że szybkie tempo często jest kluczowym wyznacznikiem sukcesu projektu – mówił niedawno w rozmowie nami Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jeden z uczestników forum. – Często dzieje się tak, że długi proces realizacji projektów powoduje, że dane i założenia wyjściowe dezaktualizują się, gdy projekt jest już na końcowej fazie realizacyjnej – dodawał.

Polska ewidentnie jest krajem zapóźnionym technologicznie, gdy chodzi o informatyzację ochrony zdrowia. I paradoksalnie to… szansa na to, by informatyzację przeprowadzić szybko i skutecznie. Mamy bowiem okazję podpatrzeć rozwiązania przyjęte za granicą i co ważne: uczyć się na błędach tam popełnianych, próbować ich uniknąć. Czy wykorzystamy tę szansę?

Forum e-zdrowia startuje w czwartek rano, potrwa do piątku. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategicznym wyzwania e-zdrowia. Przeprowadzone zostaną debaty z udziałem kluczowych interesariuszy. Celami będą zrozumienie potrzeb, celów i priorytetów oraz uwarunkowań poszczególnych interesariuszy, wskazania rozwiązań oraz budowania zaufania i kultury wzajemnego wpierania się w procesie zmian.

Drogi dzień poświęcony zostanie pacjentom: „e-Zdrowie. Pacjent w centrum”. Stopień spełnienia spriorytetyzowanych potrzeby pacjentów jest ostatecznym kryterium oceny systemu opieki. Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie Czy transformujemy system opieki zdrowotnej, czy wprowadzany rozwiązania e-zdrowia, dopasowując go do stylów i wymogów coraz bardziej cyfrowego życia różnych grup pacjentów.

Uczestnikami będą m. in. Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP; Ewa Borek, prezes fundacji My Pacjenci; Charles Parisot z IHE Europe, przedstawiciele władz i interesariuszy systemu.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe