Czy dentyści rzeczywiście chcą oderwać swój samorząd od ogólnolekarskiego

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Tomasz Kotliński
|
Źródło: TK, infodent24.pl
Naczelna Rada Lekarska ostro wypowiedziała się przeciwko utworzeniu odrębnego samorządu lekarzy - dentystów. Wiceprezes Rady, Romuald Krajewski, przesłał do ministra zdrowia pismo z apelem o nieuwzględnienie wniosku o zmianę obecnego status quo. - Bo tej zmiany nie chcą sami dentyści - argumentuje Krajewski.
NRL przypomina, że wspólny samorząd lekarzy i lekarzy dentystów funkcjonuje w Polsce od 27 lat i działa bardzo dobrze.

W piśmie przesłanym do ministra zdrowia Krajewski zaznaczył, że przedstawiciele obu zawodów zawsze podejmowali starania, do jak najlepszej współpracy i tworzenia powagi, rangi i pozycji samorządu. Przedstawiciele samorządu lekarskiego, mimo różnic w specjalnościach zawsze tworzyli zjednoczoną grupę zawodową. - Obecnie jednak w samorządzie lekarskim trwają dyskusje, dotyczące struktury wewnętrznej - czytamy na stronie infodent24.pl .

Radę zaskoczyła interpelacja poselska skierowana przez poseł Halinę Szydełko do ministra zdrowia, dotycząca ustanowienia odrębnego samorządu zawodowego lekarzy dentystów. Prezes NRL lekarzom - dentystom pracujących w komisjach stomatologicznych Rady przesłał pismo z prośbą o ustosunkowanie się do treści interpelacji.

Do biura Naczelnej Rady Lekarskiej przysłano sześć stanowisk komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich, dwa stanowiska okręgowych zjazdów lekarskich i stanowisko prezydium okręgowej rady lekarskiej. Z przesłanych pism wynika, że wymienione wcześniej organy samorządu chcą działać wspólnie bez podziału na lekarzy i lekarzy dentystów.

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej wskazywał, że reakcja na interpelację poseł Szydełko jest jednoznaczna z tym, że lekarze stomatolodzy w zdecydowanej większości chcą pozostać we wspólnym samorządzie.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.