rpo.gov.pl

Czy kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powinna zniknąć? Bodnar przekonuje, że tak

Redaktor: Alicja Wesołowska
|
Źródło: AW, Rzecznik Praw Obywatelskich
Ustawy z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich wskazuje, że lekarz, który został ukarany karą dyscyplinarną polegającą na skreśleniu z listy osób wykonujących zawód nie ma możliwości ponownego wpisu na listę członków samorządu zawodowego oraz uzyskania prawa wykonywania zawodu. Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgadza się z tym.
Adam Bodnar napisał niedawno w tej sprawie do ministra zdrowia. W oświadczeniu podkreślił, że przecież w przypadku innych zawodów medycznych prawo przewiduje inne rozwiązanie. I - w wypadku orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu - dopuszcza możliwość przywrócenia do zawodu po upływie wskazanego okresu.

- Podobne regulacje obowiązywały w stosunku do pielęgniarek i położnych oraz lekarzy weterynarii – przypomina w liście RPO i wyjaśnia: - Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich były one przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z 18 października 2010 r. (sygn. akt K 1/09) orzekł o ich niekonstytucyjności. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle powyższego, powstaje wątpliwość co do konstytucyjności art. 110 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, bowiem trudno jest znaleźć przekonywujące argumenty przemawiające za zróżnicowaniem praw lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych w zakresie możliwości przywrócenia do zawodu.

Przeczytaj także: "Wyciągają ręce po składki lekarskie i... grożą odebraniem prawa do wykonywania zawodu".
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.