123RF

Dolny Śląsk – nie było nieprawidłowości przetargowych, będzie budowa szpitala onkologicznego

Udostępnij:
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości wszystkie odwołania oferentów w przetargu na budowę szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Decyzja ta pozwala zamawiającemu na podpisanie umowy z wykonawcą projektu i realizatorem budowy nowej siedziby lecznicy.
Monika Kowalska, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, poinformowała „Menedżera Zdrowia”, że do udziału w przetargu na projekt i budowę nowej siedziby DCOPiH zgłosiło się pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PORR – na kwotę 1,055 mld zł. Najwyższa oferta opiewała na kwotę 1,419 mld zł.

Okazało się, że po wyborze wykonawcy trzech oferentów wniosło odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zarzucali między innymi rażąco niską cenę w ofercie PORR, a także uchybienia formalne i omyłki w pozostałych ofertach.

KIO nie wykryła nieprawidłowości przetargowych
– W ogłoszonych 11 kwietnia wyrokach w sprawie wniesionych odwołań KIO uznała za bezzasadne wszystkie podniesione zarzuty, potwierdzając tym samym prawidłowość prowadzonego przez DCOPiH postępowania. KIO nie miała także wątpliwości, iż cena oferty PORR nie nosi znamion rażąco niskiej i została skalkulowana w sposób prawidłowy. Rozstrzygnięcie KIO pozwala zamawiającemu na podpisanie umowy – przekazała rzeczniczka Kowalska.

Po ogłoszeniu decyzji Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, przekazał, że „podpisanie umowy będzie kamieniem milowym w realizacji tej oczekiwanej i niezwykle potrzebnej na Dolnym Śląsku inwestycji”.

– Budujemy nowy szpital onkologiczny we Wrocławiu, ponieważ jest to priorytetowa i największa w historii Dolnego Śląska inwestycja samorządu województwa w ochronę zdrowia mieszkańców naszego całego regionu. Nowoczesny szpital onkologiczny pozwoli na leczenie pacjentów na najwyższym poziomie w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii z wykorzystaniem współpracy wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów – zaznaczył marszałek Przybylski.

Nowy szpital już za pięć lat?
Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Jeśli budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, w roku 2028 do placówki trafią pierwsi pacjenci. Etap projektowania ma potrwać maksymalnie 15 miesięcy, natomiast etap budowy – 36 miesięcy. Inwestycja współfinansowana jest ze środków samorządu województwa dolnośląskiego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych DCOPiH. To największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków w historii regionu.

Nowy szpital będzie miał powierzchnię 100 502,79 mkw. – 4 kondygnacje naziemne oraz 1 podziemną. Będzie mieściło się w nim 26 oddziałów stacjonarnych i 30 jednostek leczenia ambulatoryjnego. Liczba gabinetów w przychodni zwiększy się z 33 do 73. Pacjenci nowego szpitala będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe – w sumie 671 łóżek. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych – z 8 do 14, dzięki temu będzie można wykonywać nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie. Szpital w całości będzie funkcjonował w dziewięciu unitach, czyli kompleksowych centrów diagnostyki i leczenia. Przy budynku zostanie zorganizowany parking na 1026 miejsc postojowych. Plan budynku oparty jest na kształcie litery Y, uwzględnia ścieżkę pacjenta tak, aby miał on możliwość jak najszybszego dostania się do lekarza, laboratorium i na oddział.

To zostało już zrobione
W ramach projektu dotychczas został wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. Twórcy PFU nie kierowali się żadnym gotowym rozwiązaniem. Brali pod uwagę ścieżki pacjentów i personelu wynikające ze specyfiki placówki. Uwzględnili także doświadczenia z okresu pandemii COVID-19 dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Teraz na bazie tych założeń powstanie projekt zgodnie z trybem przetargowym „zaprojektuj i wybuduj”. W miejscu budowy nowego szpitala przeprowadzono już wiele prac, m.in. archeologiczne, saperskie. Szpital uzyskał także prawomocną ostateczną decyzję środowiskową oraz warunki przyłączeniowe wszystkich mediów. By założenia projektowe najlepiej dopasować do specyfiki szpitala, w tworzeniu koncepcji architektonicznej brali udział przedstawiciele poszczególnych jednostek szpitala.

Nowy szpital onkologiczny będzie skupiał w jednym miejscu zakresy lecznictwa onkologicznego, hematologicznego wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku oraz chorób płuc, realizowanych dotychczas w trzech jednostkach: Dolnośląskim Centrum Onkologii, Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych.

– Decyzja KIO pokazuje, że procedurę przetargową prowadziliśmy w sposób prawidłowy. To ogromna zasługa zespołu projektowego DCOPiH – stwierdził Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora do spraw rozwoju.

– Mam nadzieję, że wkrótce podpiszemy umowę i rozpoczną się prace na placu budowy. Jesteśmy jednym z największych ośrodków onkologicznych w kraju, liderem zmian jakościowych w onkologii. By dalej się rozwijać, potrzebujemy nowej infrastruktury – dodał.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.