Archiwum

Dr Rafał Zyśk analizuje plan finansowy NFZ na 2021 r. ►

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Krystian Lurka
|
Tagi: Rafał Zyśk
– Porównując ostateczny plan finansowy NFZ na 2020 r. z tym na 2021 r. zatwierdzonym 30 września, zauważamy, że będzie mniej pieniędzy na programy lekowe – o 558 mln zł. To może budzić niepokój, tym bardziej że duża część kosztów w programach lekowych jest związana z onkologicznymi programami lekowymi. Mniej płatnik przeznaczy także na chemioterapię – w tym przypadku o 154 mln zł. To martwi – mówi dr Rafał Zyśk.
Ekspert do spraw ekonomiki zdrowia Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zwraca uwagę, że alarmująca jest też redukcja nakładów zaplanowanych na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – w 2021 r. będzie mniej o 111 mln zł, na rehabilitację leczniczą – mniej o 152 mln zł – oraz refundację leków i wyrobów medycznych wydawanych na receptę w aptekach ogólnodostępnych. W planie przewidziano o około 507 mln zł mniej.

Wskazuje na utworzenie znaczącej rezerwy środków, w pozycji B12.17 planu finansowego – określonej jak rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych. Sugeruje, że być może w trakcie roku bieżące deficyty środków w różnych zakresach świadczeń opieki zdrowotnej, będą kompensowane z tej właśnie rezerwy.

Rafał Zyśk wymienia też rodzaje świadczeń, w których zanotowano największy wzrost. Jednym z nich jest podstawowa opieka zdrowotna – około 60 mln złotych.

– Więcej środków Narodowy Fundusz Zdrowia zaplanował na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – o 425 mln zł – oraz na lecznictwo uzdrowiskowe – niemal 109 mln zł – mówi dr Zyśk.Jeśli chcesz ściągnąć plany kliknij w: Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. zatwierdzona przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów, funduszy i polityki regionalnej 29 grudnia 2020 r. i Plan finansowy zatwierdzony przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów 30 września 2020 r.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.