Gdzie kształcą najlepszych menedżerów ochrony zdrowia?

Udostępnij:
Wiemy, bo przeprowadziliśmy RANKING SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH MENEDŻERÓW ZDROWIA. Wysłaliśmy do uczelni kilkadziesiąt listów, w których zachęcaliśmy do wypełnienia internetowego formularza. Na podstawie odpowiedzi stworzyliśmy listę najlepszych szkół w kraju. Opracowaliśmy oddzielne zestawienie dla placówek przeddyplomowych i podyplomowych.
Prosiliśmy o wypełnienie ankiet opracowanych przez zespół ekspertów, a nadsyłane odpowiedzi były wybiórczo weryfikowane przez specjalistów współpracujących z Wydawnictwem Termedia i „Menedżerem Zdrowia”. Pytaliśmy o wszystko, nic nie uszło naszej uwadze. Prosiliśmy między innymi o podanie liczby doktoratów i habilitacji nadanych w zakresie nauk o zdrowiu. Interesowało nas, jaką placówka ma kategorię naukową przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r. Dostaliśmy od szkół informacje o tym, ile prac opublikowali nauczyciele akademiccy i ile razy byli cytowani w latach 2016–2017 (według bazy Web of Science). Uczelnie odpowiadały na pytanie, jaki jest procentowy udział wykładów i ćwiczeń w toku edukacji, czy studenci mają dostęp do platformy e-learning i jaka jest forma zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Istotną informacją jest koszt studium podyplomowego, warunki płatności, liczba godzin dydaktycznych obowiązujących słuchaczy studium i maksymalna liczebność grupy.

Przedstawiamy wybrane zestawienia i klasyfikację ogólną.

Ranking opublikowano w "Menedżerze Zdrowia" numer 4-5/2018. Czasopismo można zamówić na stronie: www.termedia.pl/mz/prenumerata. W "Menedżera Zdrowia" są również inne teksty na temat uczelni, które kształcą menedżerów zdrowia.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.