Genomed coraz bliżej profilaktyki genomowej

Udostępnij:
Konsorcjum, którego liderem jest Genomed, uzyskało dofinansowanie w wysokości 4,65 mln zł z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w ramach II konkursu Programu INNOTECH na utworzenie genomu referencyjnego oraz bazy genomowej dla polskiej populacji. Całkowity koszt projektu wynosi ok. 6 mln zł.
Spółka rozwija diagnostykę molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA. Projekt „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej” jest spójny ze strategią spółki, polegającą na wprowadzeniu technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej - nowego sektora usług związanych z ochroną naszego zdrowia, profilaktyką oraz, w niedalekiej przyszłości, terapią genową. Uzyskane w projekcie wyniki będą komercjalizowane, co zdecydowanie ułatwi i przyspieszy proces diagnostyki oraz profilaktyki genomowej.
W skład konsorcjum POLGENOM wchodzą Genomed SA, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz firma informatyczna 24 Godziny Sp. z o.o. W ramach projektu Genomed odpowiedzialny jest za sekwencjonowanie genomowe materiału genetycznego, analizę i weryfikację danych oraz tworzenie referencyjnej bazy danych genomowych.
- Projekt realizowany będzie w oparciu o materiał biologiczny i dane kliniczne zdrowych osób długowiecznych z projektów POLSTU i POLSENIOR oraz dodatkowo rekrutowanych. Przewiduje się, że osoby te będą miały w swoim genomie najmniejszą liczbę mutacji patogennych, i będą stanowiły najlepszy materiał do stworzenia genomu referencyjnego „zdrowego Polaka” – mówidr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, członek zarządu Genomed SA.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.