Związek Powiatów Polskich

Ile samorządy wydały na szpitale – raport

Redaktor: Krystian Lurka
|
Związek Powiatów Polskich publikuje raport pod tytułem „Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015–2022” – z dokumentu wynika, że podmioty medyczne w tym czasie otrzymały od samorządów 7 mld zł. Udostępniamy publikację.
Raport – powstały na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28s składanych przez jednostki samorządu terytorialnego – opisuje wydatki w rozdziale „85111 – szpitale ogólne”.

Najważniejsze wnioski to:
– w latach 2015–2022 powiaty i miasta na prawach powiatu wydatkowały na szpitale ogólne przeszło 7 mld zł,
– w wydatkach zarówno powiatów, jak i miast na prawach powiatu dominowały wydatki majątkowe,
– w przypadku powiatów ziemskich odnotowuje się duży wzrost wydatków z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitali w latach 2019–2021 – w 2019 r. było to ponad 90 mln zł, w 2020 r. – 128 mln zł, a w 2021 r. – 50,7 mln zł.

W analizie ZPP przedstawia także, ile wydatkowano na inwestycje, dotacje celowe na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz pomoc finansową na inwestycje.

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015-2022.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.