Kary dla lekarzy za udział w reklamie

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Tomasz Kotliński
|
Źródło: TK
Lekarze zgodnie z przepisami prawa nie mogą reklamować produktów leczniczych. Niektórzy z nich biorą jednak udział w reklamach. Piszemy o konsekwencjach jakie mogą ich spotkać.
Kodeks etyki lekarskiej zabrania wykorzystywania wizerunku lekarza do celów komercyjnych. Lekarze zasłaniają się tym, że nie znają dokładnie przepisów. Samorząd lekarski określił swoje stanowisko w tej sprawie. Sprzeciwia się reklamowaniu między innymi suplementów i witamin przez lekarzy.

Lekarze i lekarze dentyści ponoszą odpowiedzialność zawodową związaną zarówno z niestosowaniem się do przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne rozdział czwarty "Reklama produktów leczniczych", jak i z niestosowaniem się do zaleceń art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który mówi, że lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione; lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych - informuje Katarzyna Strzałkowska rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarze, którzy przekraczają przepisy prawa (biorąc udział w reklamie) karani są naganami, upomnieniami oraz karami finansowymi. W samorządach lekarskich toczy się dziesięć postępowań w takich sprawach – informuje Gazeta Prawna.

Jeśli istnieje podejrzenie o popełnienie przez lekarza, lekarza dentystę przewinienia zawodowego wówczas może zostać wszczęte przeciwko lekarzowi postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Jeśli rzecznik znajdzie przesłanki do winy lekarza kieruje zarzuty do sądu lekarskiego. Wśród kar wymienionych w art. 83 ustawy o izbach lekarskich jakie może nałożyć sąd lekarski znajdują się m.in.: upomnienie, nagana, kara pieniężna (od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, na ustalony przez sąd cel społeczny związany z ochroną zdrowia), zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia na czas określony (do pięciu lat), ograniczenie zakresu czynności lekarskich (do dwóch lat). Takie postępowania przeciwko lekarzom, którzy nie zastosowali się do przepisów w tym zakresie były już prowadzone przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej i rozpatrywane przez sądy lekarskie - tłumaczy Katarzyna Strzałkowska.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.