Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kępowicz: Innowacyjność to DNA nowoczesnych gospodarek i opieki zdrowotnej
 
Działy: Aktualności
- Wybitny uczony i polityk Benjamin Franklin mówił, że inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. Inwestowanie w wiedzę, która tworzy innowacje, to zysk podwójny - przypomina Michał Kępowicz, dyrektor do spraw relacji zewnętrznych Philips Health Systems Poland & Baltics.
Michał Kępowicz, dyrektor do spraw relacji zewnętrznych Philips Health Systems Poland & Baltics:
- Innowacje stały się DNA wielu gospodarek światowych i motorem postępu. Mają wiele wspólnego z mechanizmem ewolucji, zakładającym doskonalenie się w procesie interakcji ze środowiskiem zewnętrznym. Szansę na przetrwanie mają te organizmy, które najlepiej potrafią zaadaptować się do danych warunków. Innowacyjność to DNA, które może dać znakomite rezultaty szczególnie w ochronie zdrowia. To tutaj różne podmioty mierzą się z największą liczbą niestandardowych sytuacji i podlegają presji, jaką jest walka o zdrowie i życie człowieka.

Innowacje to korzyść dla pacjentów i personelu
W systemie ochrony zdrowia zawsze najważniejszy jest człowiek. To myślenie powinno nam przyświecać w szerokim ujęciu odpowiedzialności, a szczególnego znaczenia nabiera w chwili zagrożenia zdrowia lub życia. Właśnie z myślą o pacjencie szpitale coraz częściej stosują kompleksową opiekę nad zdrowiem. Wartością nadrzędną w budowaniu najlepszego środowiska diagnostyczno-terapeutycznego powinno być bezpieczeństwo i szybkość powrotu do zdrowia. Temu służą rozwiązania umożliwiające: postawienie pierwszej trafnej diagnozy, zmniejszenie inwazyjności procedur, radykalne obniżenie dawki promieniowania czy zdalne i wsparte inteligentnymi algorytmami realizowanie działań medycznych. Korzyści z takiego podejścia są oczywiste dla pacjenta i personelu. Pacjent jest mniej narażony na cierpienia, może szybciej wrócić do domu. Personel medyczny korzysta z ergonomii, ograniczenia szkodliwych czynników, lepszej efektywności pracy czy zmniejszenia liczby zdarzeń niepożądanych. We wspólnym projekcie realizowanym przez Philips i Centrum Zdrowia Dziecka dzięki innowacjom o 60% zmniejszono promieniowanie, zintegrowano dane z wielu metod obrazowania, poprawiono precyzję diagnostyki. W rezultacie zwiększono bezpieczeństwo pacjentów i zoptymalizowano procesy.

Innowacje to korzyść dla płatnika
Z całą pewnością korzyść z innowacyjnych rozwiązań odniesie również płatnik. Dlaczego? Pacjent, który wraca do normalnej aktywności społecznej, nie generuje kosztów dla budżetu państwa, a wręcz przeciwnie – jego wydatki na konsumpcję dóbr napędzają gospodarkę. Co więcej, zadowolony z opieki obywatel lepiej ocenia system, który zapewnił mu powrót do zdrowia. Jak jeszcze można budować wartość dla systemu, wykorzystując innowacje? Przykładem przestrzeni do działania może być budowa ekosystemu informatyki klinicznej dla grup szpitali, dającego możliwość uzyskania synergii pomiędzy podmiotami. Takie klastry doskonale funkcjonują w innych państwach, np. USA, gdzie szpitale tworzą wspólne rozwiązania dające w efekcie pokaźne oszczędności. W jednym z naszych projektów w USA czas analizy kardiologicznych badań TK i MR skrócono o 30%. W innym projekcie dotyczącym angiografii dla neurologii przyspieszono pozyskiwanie wyników aż o 77%.

Innowacje to wynik współpracy
Co sprzyja tworzeniu i wdrażaniu innowacji? Taką wartość daje współpraca w ramach trójkątów innowacji. Jest to miejsce, gdzie synergia działań środowisk naukowców, władz publicznych oraz liderów technologicznych tworzy nową jakość i wspólne zwycięstwo. Philips jest współtwórcą takich właśnie nowatorskich przedsięwzięć i ma zaszczyt być partnerem czołowych szpitali i uczelni w Polsce. Współpraca w ramach inicjatywy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Think-Tank – Innowacje dla Zdrowia”, partnerstwo ze Śląskim Centrum Chorób Serca, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi czy Politechniką Śląską to przykłady takich doskonałych inicjatyw. To wyjątkowa szansa na zrozumienie oczekiwań wszystkich stron dialogu i wytworzenie konkretnych wartości budujących sukces medycyny. To także szansa na wbudowanie w paradygmat polskiej opieki zdrowotnej DNA innowacyjności, która na trwałe zmieni sposób myślenia o systemie i pacjencie.

Michał Kępowicz jest dyrektorem do spraw relacji strategicznych Philips Royal, odpowiedzialnym za rozwój projektów i inicjatyw we współpracy z sektorem publicznym, podmiotami komercyjnymi, środowiskiem naukowym oraz instytucjami ochrony zdrowia. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia oraz eksperta w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie odpowiadał za koordynację i monitoring projektów przedakcesyjnych.

Przeczytaj także: "Kępowicz: Inwestowanie w innowacyjne technologie to źródło oszczędności dla wszystkich".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe