Wyślij
Udostępnij:
 
 
IStock

Kolejne placówki w pilotażu centrów zdrowia psychicznego

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji
Autor: Monika Stelmach |Data: 29.11.2019
 
 
Minister zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie programu dotyczącego centrów zdrowia psychicznego. Powodem są przede wszystkim plany rozszerzenia pilotażu o kolejne ośrodki. Chodzi o województwa wielkopolskie i opolskie, gdzie nie ma ani jednego CZP. Publikujemy kryteria oceny wniosków.
Rozporządzenie z 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 852 i 1786 oraz z 2019 r. poz. 1953) w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego zostanie zmienione. W uzasadnieniu podano, że potrzeba zmiany wynika przede wszystkim z potrzeby rozszerzenia programu pilotażowego o kolejnych realizatorów. Obecnie pilotażu bierze udział 39 placówek. Nadal są jednak województwa, gdzie nie ma ani jednego CZP, należą do nich woj. wielkopolskie i opolskie.

- Mając na uwadze, iż w chwili obecnej w dwóch województwach nie funkcjonują centra zdrowia psychicznego, włączenie tych województw wydaje się kluczowe dla właściwej ewaluacji programu pilotażowego.Należy również podkreślić,iż pozytywne doświadczenia z dotychczasowego funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego powodują duże zainteresowanie podmiotów udzielających świadczeń psychiatrycznych w kwestii dołączenia do reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Wiele podmiotów dotychczas realizujących program pilotażowy jest zainteresowanych rozszerzeniem obszaru swojego działania - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia

Kwalifikacja nowych placówek do pilotażu ma się odbywać w sposób analogiczny do procesu przeprowadzonego w 2017 r. Po analizie nadesłanych zgłoszeń, do drugiego etapu postępowania zostaną zaproszone podmioty lecznicze najlepiej rokujące spełnianie założeń pilotażu. Za kwestię koordynacji i monitorowania pilotażu odpowiedzialne jest Biuro do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W pierwszej kolejności będą uwzględnione wnioski podmiotów leczniczych, które podczas pierwszego naboru przeprowadzonego w 2018 r. zostały umieszczone w wykazie jednostek rekomendowanych spełniających kryteria pilotażu, a ostatecznie nie zakwalifikowały się do programu pilotażowego, a także wnioski z województw: wielkopolskiego i opolskiego, nieuczestniczących dotychczas w programie.

Kryteria oceny wniosków:
- posiadane komórki organizacyjne - maksymalnie 5 punktów plus 1 punkt za posiadanie komórek w 2017 r. i 2018 r.,
- oddział psychiatryczny przy szpitalu ogólnym - 3 pkt,
- siedziba oddziału psychiatrycznego – 2 pkt,
- proponowany obszar działania Centrum Zdrowia Psychicznego – maksymalnie 5 pkt,
- potencjał wykonawczy podmiotu – maksymalnie 4 pkt,
- umieszczenie w wykazie jednostek rekomendowanych w 2018 r. – 5 pkt.

Zasady tworzenia wykazu jednostek rekomendowanych:
- podmioty, które uzyskały co najmniej 16 pkt, to jest 80 proc. maksimum,
- co najmniej 2 podmioty w każdym województwie,
- co najmniej 1 podmiot reprezentujący różne kategorie jednostek.

Zgodnie z planem rozporządzenie zacznie obowiązywać 2 stycznia 2020 r.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia”.

Przeczytaj także: „Opinie polskich psychiatrów o psychiatrii i własnej roli zawodowej”, „Dostawki na oddziałach psychiatrii dzieci i młodzieży”, „Biała plama (dziura) na mapie światowego zdrowia psychicznego”, „(Nie)zdrowie psychiczne”, „Prof. Agata Szulc: Brakuje empatii”, „Najbardziej wpływowy polski psychiatra to...”, Prof. Rybakowski zapowiada powstanie centrum zdrowia psychicznego w Poznaniu” i „Punktologia stosowana”.

O najważniejszych kwestiach związanych z polską psychiatrią będzie mowa podczas konferencji „Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach”. Więcej o wydarzeniu na stronie: www.termedia.pl/Psychiatria-w-pytaniach-i-odpowiedziach.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe