Wyślij
Udostępnij:
 
 
Bartosz Aleksandrowicz

Konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022 – sformułowano cele na ten rok

Autor: Iwona Konarska |Data: 26.01.2022
 
 
Już w tytule sesja inauguracyjna postanowiła wiele pomieścić. Eksperci omawiali temat „Wyzwania zdrowotne i makroekonomiczne dla systemu ochrony zdrowia. Oczekiwania pacjentów, środowiska medycznego, przemysłu i możliwości państwa”. Moderatorami byli: Janusz Michalak, prezes wydawnictwa Termedia, i Jarosław J. Fedorowski, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej "Menedżera Zdrowia", prezes Polskiej Federacji Szpitali.
Pod różnym kątem odniesiono się do długu zdrowotnego, który narasta, doprowadza do dramatycznych strat, i którego w wielu sytuacjach nie da się już spłacić, ale przynajmniej trzeba go zatrzymać. W tym kontekście wypowiadał się Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, który podkreślił, że piętrzenie długu wynika z dwóch tendencji – olbrzymiego zaangażowania środków, finansów i ludzi w zwalczanie pandemii oraz oporu psychicznego pacjentów, którzy boją się kontaktu ze szpitalem. Przykład? W minionym roku „na kardiologię” trafiło o 30 proc. mniej pacjentów niż w poprzednim, a ci przyjęci byli często w dramatycznym stanie. Zmiana tej sytuacji to priorytet na najbliższe miesiące.

Do długu zdrowotnego odniosła się, z punktu widzenia polityka, Beata Małecka-Libera z Senackiej Komisji Zdrowia, która zaznaczyła, że priorytetem rządu powinny być rozwiązania wpływające na efektywność ochrony zdrowia.

Przewijał się temat COVID-19 – na tym tle eksperci omawiali problemy systemowe i związane także z terapiami „niekoronawirusowymi”. Nienke Feenstra ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych przypomniała, że wszyscy interesariusze zjednoczyli się w sprawie ustawy refundacyjnej. Z kolei Andrzej Ryś mówił w kontekście Komisji Europejskiej i prowadzonej tam analizy terapii chorób niezakaźnych. Wychodzenie z długu zdrowotnego stało się bowiem jednym z priorytetów wyznaczonych w czasie debaty. A dług ten dotyczy wielu chorób.

Jeśli jest dług, to pojawiają się także pieniądze. Zbigniew Doniec z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju nawiązał do chorób rzadkich, których nazwa może być myląca, bo obejmują one od 6 do 8 proc. społeczeństwa. Plan przyjęty we wrześniu 2021 r. to sukces, a papierkiem lakmusowym jest terapia mukowiscydozy.

Priorytet mądrego finansowania dominował w wypowiedzi szefa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Roman Topór-Mądry na pytanie, jaki to był rok i z jaką perspektywą agencja wkroczyła w następny, odpowiedział, że w 2021 roku wprowadzono 300 nowych leków w różnych wskazaniach. Anna Miszczak z Narodowego Funduszu Zdrowia wśród kilku omawianych tematów, jako kolejna przedstawicielka kreowania polityki zdrowotnej, przypomniała ustawę o jakości, a więc potrzebę promowania najlepszych.

Wychodzenie z długu zdrowotnego, mądre finansowanie – to dwa priorytety. Kolejnym jest kompleksowość, także wynagrodzenie za wynik. Ten priorytet na bieżący rok wybrzmiał bardzo mocno.

Beata Buchelt z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Rafał Staszewski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mówili o kompleksowości w kontekście gospodarowania zasobami ludzkimi. O edukacji i o tym, co później – o zarządzaniu kapitałem ludzkim. Od lat dane demograficzne mówiły, że populacja lekarzy się starzeje, a młode pokolenie nie chce wyniszczającego przepracowania. W tym deficycie kadr ważne jest właśnie zarządzanie.

Iga Rudawska z Uniwersytetu Szczecińskiego w kontekście koordynacji podkreśliła, że w zrównoważonym systemie ochrony zdrowia nacisk trzeba położyć na POZ i AOS. Starać się, by pacjent jak najdłużej znajdował się poza leczeniem szpitalnym.

I na koniec priorytety pacjentów, omawiane przez Grzegorza Błażewicza, zastępcę rzecznika praw pacjenta. W ich skargach znajdujemy lustrzane odbicie problemów wypunktowanych przez ekspertów. Pacjenci oczekują właśnie kompleksowej i wysokiej jakości opieki. Proste? Nie w czasach pandemii – jeśli w 2020 roku wpłynęło 110 tys. skarg, to w 2021 r. już 133 tys. Żeby odwrócić tendencję, potrzebne jest nie tylko ich rozpatrzenie, ale i edukacja społeczeństwa, szczególnie konieczna w dobie nieufności do szczepionek.

Następna konferencja odbędzie się w 2023 roku. Czy będziemy wtedy bez maseczek, jak życzyli sobie moderatorzy spotkania? Aby tak się stało, potrzebny jest kolejny, poważnie potraktowany priorytet – przestrzeganie praw osób zaszczepionych.

Po panoramicznej sesji inauguracyjnej trwają kolejne sesje omawiające rozdziały systemu ochrony zdrowia i możliwości medycyny.

Post Scriptum
27 stycznia zapraszamy na wirtualną konferencję Post Scriptum – Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022.

Wydarzenie będzie kontynuacją Priorytetów w Ochronie Zdrowia 2022.

Podczas Post Scriptum – Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022 porozmawiamy przede wszystkim o sprawach systemowych; między innymi o profilaktyce jako świadomym zarządzaniu zdrowiem, kadrach w ochronie zdrowia, organizacji systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, zadłużeniu szpitali w Polsce, problemach i możliwościach szpitali klinicznych nie tylko w czasie pandemii COVID-19.

Zapraszamy!

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej: www.termedia.pl/Konferencja-POST-SCRIPTUM-PRIORYTETY.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.