Wyślij
Udostępnij:
 
 
Krzysztof Bukiel tłumaczy dyrektorom szpitali, dlaczego warto rozważyć zwolnienie lekarzy z pracy
Źródło: OZZL
Autor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 13.03.2019
 
 
Pomysł jest prosty. - Lekarzy najpierw należy zwolnić z pracy, potem przyjąć ich z powrotem z obniżonymi pensjami. I zgłosić się do resortu po zwiększoną dotację - twierdzi Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
- Propozycja ta wynika wprost z treści ustawy przyznającej lekarzom podwyżki (ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw) – pisze Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Przewiduje ona, że lekarze specjaliści pracujący w szpitalach i spełniający określone warunki otrzymują od państwa dodatek dopełniający ich dotychczasową pensję zasadniczą, (jaka obowiązywała przed wejściem w życie ustawy) do kwoty 6750 PLN.

- Czyli jeśli wcześniej mieli, na przykład (jak ja w moim szpitalu) pensję zasadniczą w kwocie ok. 4100 zł, to państwo doda 2 650 złotych plus pieniądze na dodatek stażowy – wyjaśnia Bukiel.

Ustawa ta jednak nie określa w jakiej wysokości będzie kwota dodatkowych, budżetowych środków przeznaczonych na podniesienie pensji zasadniczej lekarzy, którzy zatrudnią się w szpitalu po wejściu w życie ustawy. Bukiel przyznaje, że można zatem domniemywać, że kwota ta będzie taka jaką wyznaczą dyrektorzy, bo to przecież od nich zależy jaką pensję zasadniczą przyznają nowo zatrudnionemu lekarzowi specjaliście. Mogą ją np. wyznaczyć w kwocie ustawowego minimum czyli 2,250 tys. PLN, a wtedy kwota dopłaty wyniesie 4,5 tys PLN plus pochodne.

- I tutaj jest istota mojej propozycji. Dyrektorzy szpitali muszą wymienić się swoimi lekarzami: jeden szpital zwalnia (za porozumieniem stron aby było natychmiast) swoich lekarzy, a drugi swoich, po czym ten drugi zatrudnia na nowo tych pierwszych i na odwrót – pisze Bukiel.

Jego zdaniem po jakimś niedługim czasie – np. po tygodniu, manewr należy powtórzyć, zmniejszając im część pensji wypłacanej przez szpital. - I wszystko wraca na swoje miejsce, ale z istotnym zwiększeniem strumienia pieniędzy dodatkowych, przeznaczanych w formie dopłat do pensji zasadniczej lekarzy specjalistów z budżetu państwa – konkluduje Bukiel.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe