Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Kto w Krajowej Radzie do spraw Kardiologii?

Źródło: Dziennik Ustaw
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 11.05.2021
 
 
Minister zdrowia powołał Radę do spraw Kardiologii. Do jej zadań będzie należeć m.in. proponowanie zmian w świadczeniach objętych programem pilotażowym opieki nad pacjentami w sieci kardiologicznej. Zespołowi przewodniczy dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, a jego zastępcą jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Rada – jak wskazano w zarządzeniu – jest organem opiniodawczo-doradczym ministra zdrowia, a do jej zadań należy:
– monitorowanie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej,
– występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia,
– opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań w zakresie podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia, poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej, monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności,
– stworzenie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.

Kto się tym zajmie?

W Krajowej Radzie do spraw Kardiologii zasiadają:
– prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, pracownik naukowy Instytutu – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
– prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– Jarosław Cyrynger, prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
– Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
– prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
– prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
– prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, konsultant krajowy do spraw hipertensjologii,
– prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
– prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
– prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prorektor do spraw nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
– prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski z Centrum Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii,
– prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, konsultant wojewódzki do spraw kardiologii dla województwa mazowieckiego,
– Agata Śmiglewska, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
– prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, konsultant wojewódzki do spraw kardiologii dla województwa śląskiego, zastępca dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego,
– prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
– prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca,
– a także sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie ministra zdrowia z 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii

Przeczytaj także: „Ile będzie kosztował pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej?”
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe