Wyślij
Udostępnij:
 
 

Lekarze piszą: "Ministrze, prywatny podmiot wygrał kontrakt z naruszeniem norm etycznych i prawnych"

Źródło: Krystian Lurka
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 27.10.2016
 
 
"Menedżer Zdrowia" zaczyna wyjaśniać aferę z Gniezna i publikuje list niemal 50 lekarzy skierowany do ministra. - W wyniku postępowania konkursowego prywatny podmiot otrzymał lukratywny i prowizyjny kontrakt w publicznym szpitalu, mogąc dowolnie i bez konieczności liczenia się z kosztami korzystać z bazy lokalowej, sprzętu oraz personelu szpitala dla osiągnięcia zysku – skarżą się lekarze i proszą o reakcję.
List lekarzy skierowany do Konstantego Radziwiłła:
- Zwracamy się do pana ministra z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie postępowania konkursowego na świadczenie usług na oddziale chirurgicznym w poradni chirurgicznej i w pracowni endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.

Piszemy w sprawie, która bulwersuje gnieźnieńskie środowisko lekarskie. W wyniku postępowania konkursowego prywatny podmiot otrzymał lukratywny i prowizyjny kontrakt w publicznym szpitalu, mogąc dowolnie i bez konieczności liczenia się z kosztami korzystać z bazy lokalowej, sprzętu oraz personelu szpitala dla osiągnięcia zysku. [...]

Poniżej przedstawiamy dane, na podstawie których uważamy, że całość postępowania i przyjęte rozwiązania naruszają normy etyczne i prawne oraz są drogą do komercjalizacji części usług medycznych, a ta, zgodnie z pana słowami, miała już znaleźć swój kres tego lata.

Krótko o sprawie: 17 czerwca 2016 roku w SP ZOZ Gniezno został ogłoszony konkurs na świadczenie usług na oddziale chirurgicznym, w poradni chirurgicznej i w pracowni endoskopii. Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosiła 6 mln 987 tys. złotych, a przy uwzględnieniu nie ujętego w konkursie pakietu onkologicznego, wynosiła już prawie 8 mln złotych. Pracujący dotychczas w ZOZ Gniezno chirurdzy nie przystąpili do konkursu. Jego warunki uznali za niemożliwe do spełnienia przez siebie wobec oczekiwanego przez nich racjonalnego wynagrodzenia. Nie posiadali także zarejestrowanego NZOZ-u, wymaganego w warunkach konkursu. [...]

Termin składania ofert wyznaczono na 30 czerwca. Przed wyznaczonym terminem spłynęła jedna oferta, po jego upłynięciu spłynęła kolejna. 5 lipca na sesji nadzwyczajnej radni powiatu gnieźnieńskiego bezwzględną większością głosów przyjęli apel, wzywający dyrektora ZOZ Gniezno do zaniechania kontynuacji procedury konkursowej. Podobne zdanie wyraziło gremium lekarzy ZOZ Gniezno. Mimo to konkurs przeprowadzono i zakończono. Przewodnicząca komisji konkursowej, Ewa Jachimczyk, wicedyrektor ZOZ Gniezno, 8 lipca przyjęła jedyną złożoną prawidłowo ofertę. Ofertę złożyła firma Aleksander Sowier, Gabinet Lekarski, NZOZ Gabinety Chirurgiczne „Sowmed”.

Istotne wątpliwości wszystkich zainteresowanych budziła bezstronność przewodniczącej komisji. Z dwóch powodów. Po pierwsze powszechnie znana była znajomość męża przewodniczącej z właścicielem „Sowmedu”, doktorem Sowierem. Po drugie mąż przewodniczącej komisji konkursowej, pan Maciej Jachimczyk, wcześniej ordynator oddziału chirurgicznego ZOZ Gniezno, został prawie 10 lat temu zwolniony z tego szpitala. [...]

Po rozstrzygnięciu konkursu opinię publiczną zbulwersowała wysokość kontraktu dla firmy „Sowmed”. Podmiot ten oczekiwał w procedurze konkursowej 25 proc. wartości kontraktu ze strony NFZ za usługi na oddziale chirurgicznym a na tyle również, zbiegiem okoliczności, dyrekcja jednocześnie wyznaczyła górną granicę ceny w postępowaniu konkursowym. Od początku istniały podejrzenia, że konkurs jest tylko pretekstem do tego, aby dyrekcja pozbyła się ze szpitala pracujących dotychczas chirurgów.

Powyżej przedstawiono stan faktyczny i naruszenie norm prawnych. Chcielibyśmy podkreślić także liczne wątpliwości natury etycznej, które budzi całość postępowania konkursowego.

Podmiot, który przejął oddział chirurgiczny zgłosił w ofercie 23 lekarzy. Większość z nich nigdy nie pojawiła się w Gnieźnie i prawdopodobnie się już nie pojawi. Osoby te zgłosiły się do konkursu na skutek znajomości z lub zależności od właściciela podmiotu. Pozostają one w stosunku pracy w innych szpitalach - mi.n. w Poznaniu czy nawet w Szczecinie. Tego rodzaju postawa wydaje się nam głęboko nieetyczna. Poprzez złożenie dokumentów bez intencji czy możliwości pracy w Gnieźnie, osoby te doprowadziły do utraty zatrudnienia przez licznych pracujących tu od wielu lat lekarzy - najdłużej pracujący doktor Kozłowski pracował w ZOZ Gniezno przez ponad 40 lat.

Przewodnicząca komisji konkursowej, Ewa Jachimczyk nie widzi w swoim postępowaniu nic nieprawidłowego. Wprawdzie jest żoną kolegi jedynego oferenta, ale nie było to w postępowaniu konkursowym uznane przez nią za konflikt interesów. Kwestionując rzeczywistość, postąpiła niezgodnie z ustawą, przyjmując jedyną ofertę, mimo że ustawodawca pisze jasno, iż w przypadku jednej oferty konkurs ulega unieważnieniu. Ocena tego postępowania w kategoriach etycznych jest naszym zdaniem negatywna i wymaga napiętnowania.

Z wyrazami szacunku (między innymi):
- Ziemowit Kowalski, specjalista chirurg,
- Iwona Dragan, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
- Aleksandra Lisowska, specjalista położnik-ginekolog,
- Jaromir Dziel, specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
- Iwona Kocjan-Ernst, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej,
- Grzegorz Gliniewicz, specjalista położnik-ginekolog,
- Maciej Kaźmierczak, lekarz specjalista ortopedii i chirurgii urazowej narządu ruchu,
- Ryszard Gieryn, specjalista chirurug,
- Piotr Reszelski, specjalista chirurg,
- Jacek Domagała, chirurg, urolog,
- Dariusz Skrzypek, specjalista anestezjolog,
- Jakub Tomal, specjalista chorób wewnętrznych,
- Jacek Bembnista, lekarz medycyny specjalista chirurg,
- Zbigniew Walkiewicz, specjalista ginekolog-położnik,
- Leszek Ernst, specjalista położnik-ginekolog,
- Przemysław Ptak, lekarz medycyny specjalista medycyny rodzinnej,
- Karolina Domagała-Nowak, lekarz chorób wewnętrznych, radiolog,
- Waldemar Olszewski, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog,
- Grzegorz Urbanek, specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
- Blanka Barc-Popczyńska, specjalista urolog,
- Jadwiga Borowicz, specjalista neurolog,
- Katarzyna Olszewska, lekarz specjalista, psychiatra specjalista psychiatra dzieci i młodzieży,
- Ryszard Szeszycki, lekarz specjalista w ortopedii, chirurgii urazowej i narządu ruchu i rehabilitacji medycznej,
- Zbyszko Maciejewski, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej,
- Małgorzata Janczak, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog,
- Katarzyna Chmielewska, specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog,
- Łukasz Popczyński, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog,
- Andrzej Jóźwiak, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii, psychiatra,
- Sebastian Szczapa, lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii,
- Miłosz Kluczyński, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog.

Przeczytaj również drugi tekst z cyklu: "Resort odpowiada na pismo lekarzy z Gniezna, grozi palcem i żąda wyjaśnień".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe