Wyślij
Udostępnij:
 
 

Magdziarz pyta Gadomskiego, ile pieniędzy będzie przeznaczonych na zdrowie

Źródło: KL
Autor: Krystian Lurka |Data: 15.02.2019
 
 
- Ustawowa kwota pieniędzy przeznaczonych na ochronę zdrowia powinna wynosić odpowiednio 99,6 mld zł w 2018 r., 105,0 mld zł w 2019 r. i 112,8 mld zł w 2020 r. Tymczasem, podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia, wiceminister Gadomski poinformował, że łączne nakłady na ochronę zdrowia w 2019 r. wyniosą około 97,6 mld zł i że jest to o 7,6 mld zł więcej niż w 2018 r. - zauważył Piotr Magdziarz, partner zarządzający w Formedis Medical Management & Consulting, i napisał list do wiceministra Gadomskiego z prośbą o wyjaśnienia.
List Piotra Magdziarza do Sławomira Gadomskiego:
- Panie wiceministrze, zgodnie z zapisami w art. 131c ust. 1 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1532), na ochronę zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6 proc. produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2023 nie może być niższa niż:
- 4,78 proc. produktu krajowego brutto w 2018 r.,
- 4,86 proc. produktu krajowego brutto w 2019 r.,
- 5,03 proc. produktu krajowego brutto w 2020 r.,
- 5,30 proc. produktu krajowego brutto w 2021 r.,
- 5,55 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r.,
- 5,80 proc. produktu krajowego brutto w 2023 r.

Dodatkowo w ust. 2 wymienionego artykułu ustawa czytamy, że wartość produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust.1, jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, według stanu na 31 sierpnia.

Według danych GUS wartość produktu krajowego brutto w 2017 r. wyniosła o 1 982,10 mld zł, a wzrost PKB w 2018 r. wyniósł ok. 5,1 proc., co oznacza, że wartość PKB w 2018 r. jest szacowana na 2 083,2 mld zł. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2019 wartość PKB w 2019 r. w stosunku do 2018 r. ma wzrosnąć o kolejne 3,8 proc., co dałoby wzrost wartości PKB w 2019 r. do 2 162,4 mld zł.

To, o czym informuję, oznacza, że ustawowa kwota na ochronę zdrowia powinna wynosić odpowiednio:
- 99,6 mld zł w 2018 r.,
- 105,0 mld zł w 2019 r.,
- 112,8 mld zł w 2020 r.

Tymczasem podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia (22 stycznia 2019 roku) wiceminister poinformował, że łączne nakłady na ochronę zdrowia w 2019 r. wyniosą około 97,6 mld zł i że jest to o 7,6 mld zł więcej niż w 2018 roku. A to oznacza, że nakłady na ochronę zdrowia w 2018 r. wyniosły 90,0 mld zł.

Wiceminister stwierdził, że choć ustawa przewiduje w 2019 r. nakłady na zdrowie w wysokości 4,86 proc. PKB, to wyniosą one 4,92 proc. PKB. To jest niezgodne z powyższymi wyliczeniami. W rzeczywistości przewidziane w 2019 r. - zgodnie z informacją ministra - 97,6 mld zł na ochronę zdrowia stanowi 4,92 proc. wartości PKB, ale wartości PKB z 2017 roku, a nie prognozowanej wartości PKB na 2019 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie interpretacji zapisów ust. 2 art. 131c ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1532), wyjaśnienie algorytmu obliczania corocznej wartości środków na ochronę zdrowia, to znaczy czy wartość środków na finansowanie ochrony zdrowia w danym roku kalendarzowym stanowi:
- iloczyn wartości procentu PKB określonego dla poszczególnych lat w art. 131c ust. 1 przedmiotowej ustawy oraz wartości PKB wygenerowanego w danym roku kalendarzowym (czyli w 2019 r., wartość środków na finansowanie ochrony zdrowia wynosić będzie 4,86 PKB wygenerowanego w 2019 r.),
- iloczyn wartości procentu PKB określonego dla poszczególnych lat w art. 131c ust. 1 przedmiotowej ustawy oraz wartości PKB wygenerowanego w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy (czyli w 2019 r., wartość środków na finansowanie ochrony zdrowia wynosić będzie 4,86 PKB wygenerowanego w 2018 r.),
- iloczyn wartości procentu PKB określonego dla poszczególnych lat w art. 131c ust. 1 przedmiotowej ustawy oraz wartości PKB wygenerowanego w 2017 r. (czyli w 2019 r., wartość środków na finansowanie ochrony zdrowia wynosić będzie 4,86 PKB wygenerowanego w 2017 r.).

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe