Wyślij
Udostępnij:
 
 

Mały szpital też może być w sieci

Źródło: KL, Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 03.10.2016
 
 
- W nawiązaniu do doniesień medialnych informujemy, że nie jest prawdą, iż sieć szpitali ma być stworzona tylko dla dużych placówek, które mają kontrakt na izbę przyjęć lub oddział ratunkowy. Do pierwszego poziomu sieci, na ogólnych zasadach, będą mogły zostać zakwalifikowane nawet placówki z dwoma oddziałami szpitalnymi - informuje ministerstwo.
Ministerstw zdrowia w komunikacie medialnym informuje:
- Ponadto - zgodnie z projektem ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali - dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ (po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia) będzie mógł zakwalifikować do sieci również podmiot, który nie spełni ogólnych kryteriów kwalifikacji – jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie danego województwa. W uzasadnionych przypadkach będzie można także odstąpić od wymogu posiadania izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Szpital należący do sieci będzie mógł udzielać w przychodniach przyszpitalnych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które będą odpowiadały posiadanym profilom. Szpitale nie będą więc zmuszone do tworzenia nowych przychodni przyszpitalnych tylko po to, by znaleźć się w sieci. Nowe przepisy pozwolą zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. To samo dotyczy nocnej i świątecznej opieki medycznej – projekt jedynie ułatwia szpitalom, które wejdą do sieci, uzyskanie umowy na ten rodzaj świadczeń, gdyż nie będą one musiały przystępować do konkursów.
Finansowanie

Proponujemy odstąpienie od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu całości opieki realizowanej przez szpital w danym okresie. To nieprawda, że szpitale należące do sieci będą leczyły tylko tylu pacjentów, ilu leczyły w roku poprzednim. Chcemy wprowadzić mechanizm, który zagwarantuje powiązanie kwoty ryczałtu na dany rok z poziomem realizacji świadczeń w roku poprzednim. Kwoty ryczałtów mają być jedynie powiązane z wartością świadczeń wykonanych w okresie poprzedzającym kwalifikację podmiotu do sieci.
Placówki publiczne i prywatne w sieci szpitali

Celem projektowanych zmian nie jest pozbawienie prywatnych placówek możliwości leczenia pacjentów w ramach środków publicznych. Kryteria kwalifikacji podmiotów leczniczych do jednego z poziomów sieci szpitali są oparte wyłącznie na przesłankach merytorycznych, takich jak zakres działalności prowadzonej przez szpitale i charakter udzielanych świadczeń. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Należy również pamiętać, że w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń szpitalnych, nadal pozostaje taka forma zabezpieczenia świadczeń jak konkurs ofert. Do konkursu będą mogły przystąpić np. szpitale, które nie zostaną zakwalifikowane do sieci, jak i szpitale zakwalifikowane do sieci w zakresie świadczeń, których nie będą mogły wykonywać w jej ramach.

Przeczytaj również: "Sieć? Tak, ale obejmująca również placówki prywatne".
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.