Wyślij
Udostępnij:
 
 

Michalak protestuje przeciw wykluczaniu pediatrów z POZ

Źródło: BL, Rzecznik Praw Dziecka
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 05.01.2017
 
 
Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do ministra Konstantego Radziwiłła wyraził zaniepokojenie, że planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia zmierzają do wyeliminowania z niej lekarzy pediatrów.
Marek Michalak wskazuje na założenia projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (z 22 września 2016 r.), które - w opinii RPD - mogą przyczynić się do pogorszenia poziomu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci. - Z niepokojem i zdumieniem stwierdzam, że lekarz pediatra nie został uwzględniony w projektowanej ustawie jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – pisze rzecznik. A to oznacza, że młodzi pediatrzy będą mogli zostać pracownikami POZ, ale otworzyć praktyki POZ – już nie.

Jak wynika z komunikatu rzecznik wyłącznie specjalistyczna wiedza lekarza pediatry i jego doświadczenie w leczeniu dzieci są w stanie zapewnić trafną i szybką diagnozę.

- Nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii by efektywnie prowadzić leczenie dziecka. Dynamika choroby dziecka jest często odmienna od jej przebiegu u dorosłego człowieka. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że chore dzieci często są kierowane przez lekarzy rodzinnych na oddziały pediatryczne bądź rodzicom wskazywana jest konieczność odbycia dodatkowej konsultacji pediatrycznej – zauważa Rzecznik w wystąpieniu do szefa resortu zdrowia.

Jak zauważa Marek Michalak W podobnym tonie o pomyśle reformy opieki zdrowotnej wypowiadają się członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, którzy podkreślają, że „proponowane zmiany spowodują całkowitą blokadę w zakresie dostępności do pediatry, którego nie będzie w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej”.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe