123RF

NIL chce znać warunki kształcenia na kierunkach medycznych – to pytanie do rektorów

Udostępnij:
Naczelna Izba Lekarska przygotowała ankietę, w której zwraca się do uczelni prowadzących kierunki medyczne z pytaniami dotyczącymi warunków i wyników kształcenia przyszłych lekarzy. Dbałość o jakość kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów jest jednym z najważniejszych ustawowych obowiązków samorządu lekarskiego.
Ankieta ma pomóc ocenić poziom edukacji
Samorząd lekarski przygotował specjalną ankietę, w której zwrócił się do uczelni prowadzących kierunki medyczne z pytaniami dotyczącymi warunków i wyników kształcenia przyszłych lekarzy.

– Niestety, aktualne prawodawstwo jest ułomnie skonstruowane w tym zakresie, ponieważ nawet jeśli uczelnia zostanie negatywne oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną, minister edukacji i szkolnictwa wyższego, który odpowiada za powołanie nowych wydziałów lekarskich, nie ma obowiązku uwzględniania tej opinii specjalistów – podkreślił Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia NRL, dodając, że „Naczelna Rada Lekarska aktywizuje środowisko medyczne w staraniach na rzecz jakości kształcenia i naprawienia systemu nauczania”.

Z apelem do rektorów zwrócił się także prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, zachęcając ich do wzięcia udziału w ankiecie przygotowanej przez samorząd lekarski.

– Dbałość o jakość kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów jest jednym z najważniejszych ustawowych obowiązków samorządu lekarskiego. Mając powyższe na względzie, w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w załączonej ankiecie dotyczącej kształcenia studentów na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym – zaapelował Jankowski, podkreślając, że „informacje uzyskane tą drogą będą niezwykle cennym materiałem w toku prac analitycznych prowadzonych obecnie przez Komisję Kształcenia Medycznego i inne gremia robocze NRL”.

Chodzi o jakość kształcenia przyszłych lekarzy
– Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, umożliwi Naczelnej Izbie Lekarskiej nie tylko odtworzenie „fotografii rzeczywistości”, ale pozwoli również na sformułowanie wniosków dotyczących potrzeb i pożądanych kierunków rozwoju systemu kształcenia przeddyplomowego kadr medycznych – wskazał Jankowski.

– Jest to niezwykle istotne dla zawodowej przyszłości młodszych koleżanek i kolegów i ich przyszłych pacjentów. Wyniki ankiety zostaną opublikowane i rozpowszechnione za pośrednictwem kanałów informacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej – zwrócił uwagę prezes NRL.

– Celem ankiety jest także wychwycenie tych uczelni, które kształcą lekarzy pomimo niewystarczająco rozbudowanej bazy naukowo-dydaktycznej, to jest nie są przygotowane sprzętowo, nie posiadają własnego prosektorium, a niedobory w szeregach kadry akademickiej nie pozwalają na optymalne przygotowanie studentów do zawodu – dodał Damian Patecki.

Ankieta do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej: https://nil.org.pl/aktualnosci/8085-ankieta-nil-warunki-ksztalcenia-na-kierunkach-medycznych.

KRAUM krytycznie o uchwale
Wątpliwości związane z jakością kształcenia to pokłosie decyzji Ministerstwa Zdrowia, które dopuszcza do kształcenia przyszłych lekarzy inne uczelnie niż uniwersytety medyczne. Aby ułatwić tym uczelniom uzyskanie pozwolenia na prowadzenie kierunków lekarskich, posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

W odpowiedzi na złożony projekt Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podjęła uchwałę, w której podkreślono krytyczny stosunek KRAUM do liberalizacji wymogów stawianych uczelniom, które chcą kształcić przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów.

– Jako zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych przedstawiciele tych uczelni jesteśmy zdecydowanie przeciwni stawianiu na liczbę kształconych lekarzy kosztem jakości w ich wykształceniu i przygotowaniu do opieki nad pacjentem – napisano.

Uchwała została przekazana marszałkowi Sejmu, marszałkowi Senatu, ministrowi edukacji i nauki oraz ministrowi zdrowia.

Przeczytaj także: „KRAUM: Od poziomu kształcenia przyszłych lekarzy zależy bezpieczeństwo pacjentów”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.