Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe oblicze Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Źródło: BL
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 02.09.2016
 
 
Eksperci alarmują, że sytuacja w największych polskich instytutach pogarsza się i wymaga szybkiego wdrożenia planów naprawczych. Taki plan działa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Z dobrym skutkiem.
Łódzki instytut do niedawna uznawany był za najbardziej zadłużony, przypadek „prawie beznadziejny”. Z roku na rok sytuacja finansowo - organizacyjna ulega systematycznej poprawie, a podjęte działania mogą być podstawą podobnych strategii ratujących inne instytuty badawcze.

Jak to się robi w Łodzi? - Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na znaczący poziom zobowiązań z lat poprzednich oraz łączący się z nimi wysoki koszt obsługi bezpośrednio rzutujący na osiągane przez Instytut wyniki finansowe oraz przestarzałą wymagającą natychmiastowej modernizacji infrastrukturę – mówi prof. Maciej Banach, dyrektor instytutu.

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jest unikatowym ośrodkiem pełniącym istotną rolę w systemie ochrony zdrowia nie tylko na terenie Łodzi, czy województwa łódzkiego, ale na terenie całego kraju. Najważniejszym elementem restrukturyzacji ICZMP było opanowanie lawinowo rosnącego zadłużenie.

- Kolejnymi istotnymi dla prawidłowego funkcjonowania ICZMP inicjatywami jest doprowadzenie do generowania zysku z działalności gospodarczej, który ma wpływać na zmniejszenie zagregowanego przez wiele lat zadłużenia oraz obsługę przeprowadzanych projektów infrastrukturalnych – dodaje Banach.

Instytut postarał się także o wymierną pomoc finansową. Uzyskał pomoc od Ministerstwa Skarbu Państwa w formie pożyczki restrukturyzacyjnej na preferencyjnych warunkach - 100 mln zł, co w 88% pozwoliło przeprowadzić skuteczną restrukturyzację finansową i w 12% przeprowadzić niezbędne inwestycje, które docelowo mają także przynieść wymierne korzyści finansowe. Dodatkowo Instytut po wielu latach przestał być dłużnikiem w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez zawarcie stosownego układu ratalnego, który dodatkowo wpłynął na obniżenie kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do ZUS.

Dyrektor Banach podkreśla , że poza prowadzonymi procesami optymalizacyjnymi w ciągu ostatnich dwóch i pół roku w ICZMP przeprowadzono działania inwestycyjne o wartości prawie 240 mln zł. Dodatkowo udało się po wielu latach starań uzyskać prawo własności do działek, na których instytut funkcjonuje, o wartości prawie 280 mln złotych, po powinno rozwiązać problemem ujemnych kapitałów i uzyskać kredyt hipoteczny na bardzo dobrych warunkach.

Wszystkie podjęte działania restrukturyzacyjne przyniosły wymierne efekty. I choć w ekonomii cudów nie ma - instytut, który przez długie lata przynosił straty – nie zaczął się z dnia na dzień bilansować, ale straty wciąż maleją. Wynik finansowy w 2013 roku wynosił (minus) 19 911 023,12 zł; w 2014 roku wynosił (minus) 8 810 067,80 zł; a w 2015 roku wynosił (minus) 4 354 614,24 zł.

Strata porównywana rok po roku zmalała o połowę, a liczona w ciągu dwóch lat – zmalała czterokrotnie. - Zobowiązania wymagalne, których koszt obsługi był bardzo wysoki zostały skonwertowane na zobowiązania długoterminowe, których koszt obsługi znacznie mniej obciąża bieżący budżet instytutu - z satysfakcją podkreśla Prof. Banach.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe