Wyślij
Udostępnij:
 
 
Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl

Nowe uprawnienia i obowiązki dla ratowników medycznych

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 20.06.2022
 
 
Projektem rozporządzenia minister zdrowia zamierza na nowo określić czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych – prawdopodobnie doda samodzielne wykonywanie intubacji dotchawiczej z uprzednim użyciem środków zwiotczających i anestetycznych, badanie USG w stanach nagłych i cewnikowanie pęcherza moczowego.
Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. W dokumencie opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji przewiduje się też poszerzenie katalogu leków do samodzielnego podawania przez ratowników o środki zwiotczające i anestetyczne konieczne do przeprowadzenia intubacji dotchawiczej ze zwiotczeniem (bromek rokuronium, etomidat i ketamina). Ponadto przedmiotowy katalog uzupełnia się o następujące preparaty:
– dopamia – amina presyjna stosowana w ostrej niewydolności krążenia,
– metoksyfluran – lek przeciwbólowy w formie wziewnej, stosowany w ratownictwie do leczenia silnego bólu głównie urazowego, możliwy do samodzielnego dozowania przez pacjenta,
– midazolam w formie roztworu do stosowania w jamie ustnej jako lek przeciwdrgawkowy i sedacyjny,
– prasugrel – podawany w ostrych zespołach wieńcowych jako przygotowanie do angioplastyki,
– kwas traneksamowy – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

– Rozszerzenie możliwości samodzielnego wykonywania niektórych świadczeń zdrowotnych przez ratownika o intubację dotchawiczą z użyciem środków zwiotczających wynika z rosnącego udziału w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne podstawowych zespołów ratownictwa medycznego bez lekarza w składzie. Często więc ratownicy sami muszą podejmować decyzję o przeprowadzeniu takiej procedury u pacjenta, a obowiązek skonsultowania tej decyzji z lekarzem wydłuża czas niesienia pomocy pacjentowi. Ponadto ratownicy w procesie kształcenia przed- i podyplomowego są przygotowywani do tej czynności – wyjaśnia resort w uzasadnieniu do projektu.

W rozporządzeniu opisuje się też możliwość wykonywania przez ratowników badania USG według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej, pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

W projekcie przewiduje się także umożliwienie samodzielnego przeprowadzenia przez ratownika cewnikowania pęcherza moczowego.

Co poza tym?

Publikujemy projekt w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Uwagi do projektu można wysyłać na adres t.mazurek@mz.gov.pl. Dotyczy to tych, którzy otrzymali pismo od resortu w tej sprawie – mają 30 dni na odpowiedź.

Rozporządzenie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 25 maja.

Przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przeczytaj także: „Zarządzam, a nie administruję”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.