Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Nowi konsultanci i pełnomocnik w Wielkopolskiem

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył akty powołania konsultantom wojewódzkim w Wielkopolsce w dziedzinach medycyny paliatywnej oraz transfuzjologii klinicznej, a także pełnomocnikowi do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Dokumenty odebrali:
– lek. med. Agnieszka Łaba, konsultant wojewódzka w dziedzinie transfuzjologii klinicznej,
– dr n. med. Marek Widenka, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej,
– dr n. med. Maciej Krajewski, członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu.

Poinformowano o tym na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, publikując zdjęcie z uroczystego wręczenia aktów powołania.


Od lewej: Marek Widenka, Michał Zieliński, Maciej Krajewski i Agnieszka Łaba.

Dr n. med. Marek Widenka posiada specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii. Pełni funkcję kierownika Oddziału Geriatrycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Dwukrotnie uczestniczył w misyjnym wolontariacie medycznym – w 2009 r. w Kamerunie, a w 2013 r. w Paragwaju. Ma wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie medycyny paliatywnej.

Dr n. med. Maciej Krajewski od 2004 r. tworzy – razem z doktorem Grzegorzem Szperzyńskim – specjalistyczną Klinikę Chirurgii Kolana, Artroskopii i Urazów Sportowych w Poznaniu, czyli poradnię zajmującą się nowoczesnym leczeniem ortopedycznym. Głównymi przedmiotami jego zainteresowań są chirurgia stawu kolanowego i biodrowego, a także urazy sportowe.

Lek. med. Agnieszka Łaba jest lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i transfuzjologii klinicznej. Pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Od 2014 r. pełni funkcję konsultant wojewódzkiej w dziedzinie transfuzjologii klinicznej w województwie wielkopolskim.

Zadania konsultantów
Przypomnijmy – do zadań konsultantów należy między innymi kontrola podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Rolą konsultantów jest też przygotowywanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach.

Przeczytaj także: „Wojewoda Radziwiłł nominował konsultantów wojewódzkich”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.