Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Nowy konsultant wojewódzki

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart powołała konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej – został nim Andrzej Włodyka.
O nowym konsultancie poinformowano na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, udostępniając zdjęcia.


Od lewej: Ewa Leniart i Andrzej Włodyka.

O konsultancie
Andrzej Włodyka jest kierownikiem Izby Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie.

Zadania konsultantów
Konsultanci wojewódzcy zajmują się – między innymi – kontrolą dostępności świadczeń zdrowotnych i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, a także wyposażenia podmiotów w aparaturę i sprzęt medyczny. Poza tym sporządzają opinię na temat postępowania diagnostycznego, leczniczego i pielęgnacyjnego w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków. Do konsultantów wojewódzkich należy również wnioskowanie do właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny oraz wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnieniu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

Przeczytaj także: „Nowi konsultanci i pełnomocnik w Wielkopolskiem” i „Wojewoda Radziwiłł nominował konsultantów wojewódzkich”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.