Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Nowy konsultant wojewódzki

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył akt powołania konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dr n. o zdr. Agacie Panas na kolejną – już trzecią – kadencję.
O nowym konsultancie poinformowano na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, udostępniając zdjęcia.


Od lewej: Bohdan Paszkowski i Agata Panas.

O konsultancie
Dr n. o zdr. Agata Panas pracuje w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku. Jest członkiem organizacji i towarzystw naukowych działających na rzecz rozwoju tej dziedziny medycyny.

Zadania konsultantów
Konsultanci wojewódzcy zajmują się – między innymi – kontrolą dostępności świadczeń zdrowotnych i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, a także wyposażenia podmiotów w aparaturę i sprzęt medyczny. Poza tym sporządzają opinię na temat postępowania diagnostycznego, leczniczego i pielęgnacyjnego w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków. Do konsultantów wojewódzkich należy również wnioskowanie do właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny oraz wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnieniu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

Przeczytaj także: „Nowy konsultant wojewódzki”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.