Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Nowy konsultant wojewódzki

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył akt powołania na stanowisko konsultanta w dziedzinie analityki farmaceutycznej w Wielkopolsce prof. dr hab. Annie Jelińskiej.
O nowym stanowisku prof. Jelińskiej – która jest dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i szefową Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej – poinformowano na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, publikując zdjęcie z uroczystego wręczenia aktów powołania.


Od lewej: Anna Jelińska i Michał Zieliński.

O pracy konsultantów
Konsultanci wojewódzcy powoływani są przez wojewodę w porozumieniu z ministrem zdrowia. Do ich obowiązków należy między innymi:
– wydawanie opinii, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne,
– wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny pełnią należycie swoje obowiązki,
– na wniosek wojewody wydawanie opinii, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny,
– na podstawie kontroli wydawanie opinii, czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów spełnia niezbędne wymagania na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Przeczytaj także: „Nowi konsultanci i pełnomocnik w Wielkopolskiem” i „Artur Gądek konsultantem wojewódzkim”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.