Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Nowy podział obowiązków w Ministerstwie Zdrowia

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 20.09.2020
 
 
Opublikowano zarządzenie dotyczące obowiązków i kompetencji ministra i wiceministrów zdrowia – zapisano w nim, kto nadzoruje prace Agencji Badań Medycznych, Centrum e-Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adam Niedzielski
Minister zdrowia Adam Niedzielski sprawuje nadzór nad:
– Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym,
– głównym inspektorem sanitarnym,
– inspektorem do spraw substancji chemicznych,
– prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Niedzielski inicjuje i koordynuje wykonywanie zadań przez:
– Gabinet Polityczny Ministra,
– Biuro Ministra,
– Biuro Komunikacji,
– Departament Nadzoru i Kontroli,
– Departament Prawny,
– Departament Systemu Zdrowia,
– Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Minister kontroluje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
– Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
– Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
– Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
– Centrum e-Zdrowia,
– Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie,
– Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
– Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
– Narodowego Funduszu Zdrowia,
– Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej
w Warszawie.

Minister wykonuje prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Polanicy-Zdroju. Rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne między sekretarzami stanu, podsekretarzami stanu i dyrektorem generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko
Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko jest członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Dialogu Społecznego, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Inicjuje i koordynuje wykonywanie zadań przez:
– Departament Dialogu Społecznego,
– Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
– Departament Pielęgniarek i Położnych,
– Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w zakresie psychiatrii i uzależnień;

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
– Agencji Badań Medycznych,
– Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
– Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
– Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
– Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
– Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
– Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
– Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
– Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
– Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
– Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
– Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
– Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
– uczelni medycznych.

Waldemar Kraska
Wiceminister Waldemar Kraska jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra.

Kraska inicjuje i koordynuje wykonywanie zadań przez:
– Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności,
– Departament Współpracy Międzynarodowej,
– Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny, z wyłączeniem zakresu psychiatrii i uzależnień.

Kraska nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
– Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
– Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
– Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
– Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
– Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
– Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
– Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
– Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
– Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
– Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
– Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie.

Sławomir Gadomski
Wiceminister Sławomir Gadomski inicjuje i koordynuje wykonywanie zadań przez:
– Departament Analiz i Strategii, Departament Budżetu i Finansów,
– Departament Oceny Inwestycji, Wieloosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
– Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
– Banku Tkanek Oka w Warszawie,
– Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
– Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
– Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
– Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
– Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,
– Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
– Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
– Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
– Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
– regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
– Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
– Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze w Warszawie;

Maciej Miłkowski
Wiceminister Maciej Miłkowski inicjuje i koordynuje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Anna Goławska
Dyrektor generalny Anna Goławska zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Administracyjne.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Zarządzenie minister zdrowia z 18 września 2020 r. w sprawie zakresu czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Zdrowia”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe