iStock

Onkologia jeszcze bardziej niedoszacowana

Udostępnij:
Stawki za świadczenia onkologiczne dla szpitali w sieci już nie będą mnożone przez współczynnik korygujący 1,2. – Decyzja o zabraniu 20-procentowego dodatku zdecydowanie zmniejszy dostępność do systemowego leczenia i pogorszy – i tak trudną – sytuację finansową ośrodków leczących nowotwory – ocenia Rafał Janiszewski w „Menedżerze Zdrowia”.
Komentarz właściciela kancelarii doradczej Rafała Janiszewskiego:
– W czasie tworzenia sieci podstawowego zabezpieczenia szpitalnego ustanowiono odrębną kwalifikację dla szpitali onkologicznych, dając w ten sposób wyraźny sygnał o ich priorytetyzacji – zastosowano współczynnik rozliczeń 1,2 do świadczeń udzielanych na podstawie karty DiLO. Publikując zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 80/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ten dodatek zabrano. Decyzja ta nie tylko przeczy założonym priorytetom, ale sprawia również, że świadczenia onkologiczne będą jeszcze bardziej niedoszacowane.

Mam spore zastrzeżenia co do samej konstrukcji tych świadczeń – uważam, że powinny uwzględniać wszystkie elementy standardu leczenia systemowego. Pacjent onkologiczny wymaga kompleksowego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego nie tylko w zakresie choroby zasadniczej, ale również chorób współistniejących.

Obecnie świadczenia rozliczane w onkologii kompleksowości nie uwzględniają.

Powoduje to, że – chcąc leczyć zgodnie z najlepszym, światowym standardem – ośrodki zadłużają się. I nie jest żadnym wytłumaczeniem decyzji o odebraniu 20-procentowego dodatku to, że AOTMiT przygotowała nowe wyceny [chodzi o obwieszczenie prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych – wyjaśnia „Menedżer Zdrowia”], albowiem metodologia tego szacunku bazuje na istniejącym systemie. Średni ośmioprocentowy wzrost rekomendowany przez agencję na pewno nie zrekompensuje odebrania szpitalom onkologicznym dotychczasowego 20-procentowego dodatku.

Jeśli chcesz ściągnąć przepisy przygotowane przez fundusz lub obwieszczenie prezes AOTMiT, kliknij w: Zarządzenie nr 80/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej albo Obwieszczenie prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.