Wyślij
Udostępnij:
 
 

Opieka koordynowana a obowiązek elektronicznego fakturowania – jak się przygotować, aby sprostać nowym przepisom?

Źródło: BL
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 22.06.2016
 
 
Opieka koordynowana nad pacjentem jest nierozerwalnie związana z obiegiem dokumentów dotyczących udzielania świadczeń (dokumentacja medyczna) oraz rozliczania świadczeń (faktury). O wyzwaniach jakie stoją przed zarządzającymi szpitalami rozmawiali podczas "Hospital & Healthcare Management" przedstawiciele rządu oraz eksperci.
Sebastian Christow, dyrektor departamentu gospodarki elektronicznej Ministerstwa Rozwoju omówił zagadnienia związane z obowiązkiem przyjmowania faktur elektronicznych jaki będzie już niebawem dotyczył jednostek publicznych, w tym szpitali. Jest on związany z włączeniem do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Prace związane z transpozycją dyrektywy prowadzi ministerstwo rozwoju, termin implementacji upływa 27 listopada 2018 roku. Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju opracowało szczegółowy harmonogram zadań jakie są związane z obiegiem dokumentów, oraz wytyczne jakie powinna spełniać platforma do elektronicznego fakturowania.

Nawiązując do opieki koordynowanej Marek Tombarkiewicz, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powołał wyniki raportu „Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych” Najwyższej Izby Kontroli wskazujące, że zakres zabezpieczenia danych jest niewystarczający. Wiceminister zwrócił uwagę, że w przypadku jakiejkolwiek platformy elektronicznej przetwarzania dokumentów w ochronie zdrowia ze szczególną uwagą należy traktować dane osobowe pacjentów. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że faktura wystawiana pacjentowi na przykład za wykonane badanie w kierunku obecności przeciwciał WZW C, zawiera dane wrażliwe.

Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zwróciła uwagę na kolejną istotną zmianę wprowadzaną Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przepisy rozporządzenia obowiązują wprost wszystkie kraje członkowskie od 25 maja 2018 roku. Przepisy rozporządzenia ujednolicają obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz wprowadzają wysokie, równorzędne, kary za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich. Co niewątpliwie powinno zostać uwzględnione w przypadku obrotu fakturami elektronicznymi w ochronie zdrowia. Tu trzeba podkreślić że sektor ochrony zdrowia jest jedynym sektorem gospodarki który posiada tak duże ilości danych biometrycznych pacjentów.

Jakie cechy powinna spełniać platforma do wystawiania i przetwarzania faktur elektronicznych? Jak podkreślił Tomasz Berdyga dyrektor ekonomiczny Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego platforma powinna być przede wszystkim prosta i bezpieczna dla podmiotu który ją wdroży no i oczywiście łatwa do wdrożenia i zintegrowania z istniejącymi już w szpitalu systemami informatycznymi. Powinna być również dostosowana do szczególnych wymogów prawnych są nałożone na sektor ochrony zdrowia. Radca prawny Michał Modro, ekspert Polskiej Federacji Szpitali zwrócił uwagę na kwestie kontroli prowadzone przez urzędy Skarbowe – otóż to samo świadczenie wykonywane w różnym celu może podlegać opodatkowaniu VAT lub być z niego zwolnione. Zatem platforma powinna tak działać aby zapewniając anonimizację lub pseudonimizację danych pacjenta umożliwiać przetwarzanie dokumentów.

W części krajów unijnych, mimo iż nie wdrożono jeszcze do porządku krajowego dyrektywy o fakturowaniu elektronicznym funkcjonują platformy spełniające wymogi dyrektywy. O tym jak wygląda i funkcjonuje platforma do elektronicznego fakturowania w szpitalach omówiła na przykładzie platformy Edicom Justyna Tomaszewska, ekspert EDICOM. Na uwagę zasługują kwestie bezpieczeństwa i łatwości obsługi. Jest to platforma, z której korzystają między innymi szpitale z Hiszpanii czy Włoch, a także od stycznia 2017 roku - z Francji. Przy tej okazji pani Justyna Tomaszewska zwróciła uwagę na to, że o ile wdrożenie każdego nowego rozwiązania informatycznego wiąże się z kosztem o tyle w tym przypadku Unia Europejska wspiera wdrożenia platformy i przeznacza na ten cel środki.

Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślili, że szpitale stają przed sporym wyzwaniem do którego należy się dobrze przygotować.

Wszelkich informacji na temat projektu unijnego dotyczącego wdrożenia platformy do fakturowania elektronicznego udziela pani Justyna Tomaszewska: jtomaszewska@edicomgroup.com, +48 22 307 15 05
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe