Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Płatny urlop szkoleniowy przed PES – bierz, ale uważaj

Źródło: OIL w Gdańsku/Karol Kolankiewicz
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 10.08.2021
 
 
Pracodawca musi udzielić urlopu przed przystąpieniem do każdego kolejnego PES, ale przysługuje on tylko przed pierwszą częścią egzaminu.
Tekst adwokata Karola Kolankiewicza, członka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, który specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym:
– Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przygotowanie się i przystąpienie do PES. Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 16s ust. 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Przepis ten jest stanowczy, zatem pracodawca powinien taki wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego uwzględnić.

By wniosek był prawidłowy
Dodać trzeba, że urlop szkoleniowy przysługuje lekarzowi, który prawidłowo złożył wniosek o przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (o którym mowa w art. 16rb ust. 1 ww. ustawy: „Lekarz, który ukończył przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego albo który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1, oraz lekarz, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 albo 9 […]”). Taki wymóg wynika z treści rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Ile razy i przed którą częścią
W ww. przepisach nie zawarto żadnego ograniczenia co do tego, ile razy lekarz nabywa takie uprawnienie, zatem przyjąć trzeba, że przed przygotowaniem się i przystąpieniem do każdego kolejnego PES lekarz nabywa uprawnienie do ww. płatnego urlopu szkoleniowego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że co do zasady PES jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu ustnego (w kolejności ustalonej przez dyrektora CEM), zatem urlop przysługuje lekarzowi jedynie przed pierwszą z ww. części PES – w konsekwencji trzeba przyjąć, że nie przysługuje przed drugą z ww. części PES.

Kiedy tylko raz
Wątpliwości budziłoby domaganie się kolejnego urlopu szkoleniowego, gdyby lekarz nie przystąpił do PES w wyznaczonym terminie. Zauważyć trzeba, że celem tego przepisu jest odpłatny urlop na łącznie dwie „aktywności”, tzn. przygotowanie się i przystąpienie do PES, jeżeli zatem lekarz przygotowuje się do PES, ale następnie do niego nie przystępuje, narusza ww. cel analizowanego przepisu. W takiej sytuacji uznać trzeba, że na przygotowanie się i przystąpienie do kolejnego PES taki urlop szkoleniowy nie przysługuje.

Po oblanym egzaminie
Z kolei w sytuacji, gdy lekarz przygotowywał się i przystąpił do egzaminu PES, ale uzyskał wynik negatywny, to gdy przystępuje do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej, trzeba przyjąć, że ww. urlop szkoleniowy ponownie lekarzowi przysługuje. Celem tego przepisu jest bowiem zapewnienie lekarzowi komfortu w postaci odpłatnego urlopu szkoleniowego na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu PES.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe