Podsumowanie konkursu ofert WOŚP: 63 urządzenia w 31 oddziałach i wydanych ponad 12 milionów złotych

Udostępnij:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeprowadziła konkurs ofert, w czasie którego za pieniądze zebrane w 23. finale zakupiła urządzenia dla pediatrycznych oddziałów pulmonologicznych, reumatologicznych i kardiochirurgicznych. Wydała 12 541 240 złotych!
43. konkurs trwał trzy dni (od 23 do 25 listopada). Pierwszy dzień zajęło ekspertom przeanalizowanie złożonych ofert we wszystkich kategoriach, a dwa kolejne dni to konkretne negocjacje i walka o warunki zakupu każdego urządzenia. Prawie wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące urządzeń kończyły się owacjami i gratulacjami dla zwycięzców ze strony pozostałych oferentów. W obsługę całego przedsięwzięcia po stronie WOŚP zaangażowanych było 28 osób, w tym Komisja Ekspertów, która oceniała każde zaproponowane Orkiestrze urządzenie.

Fundacja zakupiła dla oddziałów pulmonologicznych: zestaw spirometr i oscylometria (13 sztuk), zestaw do badania pletyzmografii całego ciała i dyfuzji (5), zestaw do badania polisomnograficznego (1), aparat do badania pojemności i objętości płuc metodą wypłukiwania gazów LCI (3), urządzenie do pomiarów stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (4), urządzenie do pomiaru końcowowydechowego CO2 (1), urządzenie terapeutyczne CPAP/BiPAP (1), urządzenie do diagnostyki refluksu krtaniowo-gardłowego (2), aparat USG klasy premium z nawigacją (1), aparat USG klasy premium (2) i aparat USG klasy średniej (10).

Orkiestra pomogła również oddziałom reumatologicznym Kupiła: aparat USG klasy premium (12 sztuk, w tym 2 aparaty z zaawansowanymi opcjami do diagnostyki kardiologicznej), densytometr (3). Z pomocy skorzystały również oddziały kardiochirurgiczne. Otrzymają przewoźny aparat echokardiograficzny (5).

Pod wrażeniem konkursu są także lekarze biorący udział w postępowaniu konkursowym.

- Ogromnym sukcesem konkursu jest to, że dzięki zakupom sprzętu medycznego możliwe będzie powstanie Ogólnopolskiej Specjalistycznej Sieci Diagnostyki Chorób Płuc Dzieci, obejmującej 13 wybranych ośrodków które dzięki uzyskanemu wyposażeniu będą mogły pracować według najnowszych standardów. Ośrodki te zostaną wyposażone m.in. w aparaty USG do przezklatkowej ultrasonografii płuc, w tym trzy ośrodki (Warszawa, Poznań, Rabka- Zdrój) aparaty klasy Premium pozwalające na diagnostykę na najwyższym poziomie (nawigacja, fuzja obrazów z CT i MR, elastografia, badania z użyciem kontrastu). To tylko najważniejsze z długiej listy zakupów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy które pozwolą na podwyższenie standardów diagnostycznych u dzieci, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami, szkolenie lekarzy zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Oddechowego. To kolejny wielki sukces Orkiestry ale przede wszystkim sukces pacjentów w Polsce – podkreśla profesor Zbigniew Doniec, konsultant krajowy ds. pulmonologii dziecięcej oraz jeden z ekspertów WOŚP.

Kolejny finał WOŚP odbędzie się 10 stycznia 2016 roku. Ale jeszcze w grudniu zaplanowany jest 44. konkurs ofert fundacji WOŚP, w którym Orkiestra kupować będzie - również za środki z 23. finału - sprzęt medyczny dla onkologii dziecięcej.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.