iStock

Podwyżki w ochronie zdrowia

Udostępnij:
Kwota przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. zwiększyła się do 7155,48 zł – to oznacza, że od lipca wzrosną zarobki w zdrowiu. O ile – i dlaczego najwięcej dostaną lekarze?
Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że przeciętna wypłata w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosła 7155,48 zł – taka też będzie kwota bazowa do przeliczeń pensji zgodnie z zapisami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przypomnijmy – we wspomnianych przepisach mowa jest o corocznej rewaloryzacji zarobków wyliczanej jako iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli płac oraz średniej z otrzymywanych pieniędzy za ubiegły rok.

Dzięki wzrostowi (w 2022 r. było to 6346,15 zł), od 1 lipca 2024 r. będą podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, salowych i sanitariuszy – średnio więcej rok do roku o 819,85 zł.

Najwięcej dostaną lekarze.

A inni?

Podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia od lipca 2024 r. będą prezentowały się jak niżej.Przeczytaj także: „Podwyżki w ochronie zdrowia – ile, dlaczego i jak finansowane”, „Projektem pielęgniarek zajmie się specjalna podkomisja”, „Gigantyczne koszty minimalnych wynagrodzeń” i „Ustawy niezgody”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.