Patryk Rydzyk

Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy – w neurologii są jeszcze niezaspokojone potrzeby ►

Udostępnij:
W ostatnich latach w leczeniu chorób neurologicznych dokonała się rewolucja. Zarówno w terapii stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, rdzeniowego zaniku mięśni, jak i padaczki, migreny przewlekłej, a także udaru mózgu.
– W neurologii dużo się dzieje. W tym roku zarejestrowanych zostało dziewięć leków na choroby układu nerwowego. Leki stosowane w stwardnieniu rozsianym są najczęstszą grupą leków ocenianych aktualnie przez AOTMiT – powiedziała Joanna Parkitna, dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, podczas konferencji Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy, zorganizowanej przez wydawnictwo Termedia.

– W ostatnim czasie pojawiły się nowe leki na padaczkę: stiripentol i brivaracetam, które okazały się bardzo skuteczne. W 2021 r. w Europie został zarejestrowany kolejny nowy lek, cenobamat, zmniejszający liczbę napadów padaczkowych – dodał prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Dr hab. n. med. Barbara Błaszczyk, prof. uczelni z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, wspomniała, że refundacja cenobanatu jest wyczekiwana przez chorych na lekooporną padaczkę. Nieskuteczne leczenie powoduje u nich stany lękowe, depresję, urazy, a nawet próby samobójcze. Stąd nowa terapia budzi nadzieję na nową jakość życia.

Prof. Jarosław Sławek, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, past prezes PTN, przypomniał, że od 1993 r. nie było żadnej refundacji w leczeniu migreny. Tymczasem w 2013 r. został zarejestrowany pierwszy lek do leczenia migreny przewlekłej (toksyna botulinowa), a w 2018 r. pierwsze przeciwciała monoklonalne (mAbs). – Nowoczesne leki są bardzo skuteczne. Można się spodziewać całkowitej remisji u 1/4 chorych. W migrenie przewlekłej nie mamy teraz refundowanego żadnego leczenia. Otwórzmy nowy rozdział w polskiej neurologii i migrenologii – zaapelował.

– Mamy nadzieję, że rok 2022 będzie przełomowy dla chorych na migrenę. Fundacja Chorób Mózgu ma cztery postulaty – zapewnienie chorym na migrenę diagnostyki i terapii; prowadzenie leczenia przez neurologa w specjalistycznych ośrodkach na terenie całej Polski; jak najszybszą refundację skutecznych terapii migreny przewlekłej; zaangażowanie organizacji pacjenckich do zwiększenia świadomości na temat tej przewlekłej choroby i jej konsekwencji – powiedział Wojciech Machajek, prezes Fundacji Chorób Mózgu.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania panelu. 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.