Wyślij
Udostępnij:
 
 
Rafał Malko/Agencja Gazeta

Prof. Czauderna o tym, jak oddłużyć placówki ochrony zdrowia

Autor: Krystian Lurka |Data: 17.09.2019
 
 
Jak oddłużyć placówki ochrony zdrowia? - Należy powołać publiczną agencję oferującą szpitalom kredyty restrukturyzacyjne na preferencyjnych warunkach pod warunkiem akceptacji przez właścicieli planu naprawczego przygotowanego przez tę agencję. Ponadto stosownie do realnych potrzeb trzeba zaktualizować sieć szpitali i część z nich przekształcić w placówki opieki długoterminowej, rehabilitacji oraz szybkiej diagnostyki - mówi prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju, odpowiadając na pytania w sondzie "Gdybym był ministrem zdrowia...". Dyskusję o przyszłości systemu będziemy kontynuować podczas "Wizji Zdrowia" w październiku 2019 r.
Gdybym był ministrem zdrowia to…
- Po pierwsze, nie chciałbym być ministrem zdrowia, bo dzisiaj to chyba najbardziej niewdzięczne stanowisko w rządzie przypominające stąpanie po polu minowym. Ale gdyby już, to przede wszystkim opracowałbym strategiczną wizję systemu ochrony zdrowia na najbliższe 7-10 lat, tzw. white policy paper. Ponadto określiłbym zasady współpracy i zadania głównych sektorów systemu: POZ, AOS ambulatoryjny, AOS przyszpitalny, szpitale ze stopniową zmianą modelu ich finansowania w kierunku zadaniowym (płatności pakietowe, płatność za wynik), wymuszającym współpracę i poprawę dostępności. Doprowadziłbym też do powstania systemu wymiany informacji medycznej pomiędzy nimi.

Co zrobić, aby pieniędzy na system ochrony zdrowia było więcej?
- Wprowadzić nowe źródła finansowania (podatek Garattiniego, dopłaty do świadczeń ponadstandardowych, wykorzystać akcyzę od alkoholu i papierosów). Rozpocząć prace nad ubezpieczeniem pielęgnacyjnym i na poważnie rozważyć wzrost składki zdrowotnej.

Czy samorządy powinny zarządzać opieką zdrowotną?
- Na poziomie wojewódzkim – zdecydowanie tak, ale nie samodzielnie (ze względu na oczywisty właścicielski konflikt interesów), lecz we współpracy z innymi interesariuszami, na przykład poprzez wojewódzkie rady zdrowia lub wojewódzkie komitety koordynujące. Na poziomie powiatowym – tylko w zakresie zdrowia publicznego.

Czy w systemie powinien być tylko jeden płatnik?
- Na razie tak. W przyszłości można to stopniowo zmieniać, wprowadzając zasady konkurencji, poczynając od dodatkowych ubezpieczeń prywatnych.

Czy publiczne szpitale (działające w formule SPZOZ) powinny mieć możliwość wykonywania świadczeń komercyjnych?
- Zdecydowanie tak, ale po zabezpieczeniu interesu pacjentów leczonych ze środków publicznych.

Czy należy wprowadzić możliwości prywatnej, dobrowolnej dopłaty do świadczenia gwarantującego wyższy standard usługi medycznej?
- Tak, pod warunkiem określenia tego standardu.

Jak oddłużyć placówki ochrony zdrowia?
- Rozumiem, że mówimy głównie o szpitalach. Należy powołać publiczną agencję oferującą szpitalom (na zasadach dobrowolności) kredyty restrukturyzacyjne na preferencyjnych warunkach pod warunkiem akceptacji przez właścicieli planu naprawczego przygotowanego przez agencję, a także bieżącej pomocy zarządczej. Ponadto stosownie do realnych potrzeb trzeba zaktualizować sieć szpitali i część z nich przekształcić w placówki opieki długoterminowej, rehabilitacji oraz szybkiej diagnostyki.

Wkrótce opublikujemy więcej wywiadów z ekspertami.

Przeczytaj także: "Hupało: Wróćmy do koncepcji wielu podmiotów ubezpieczeniowych konkurujących z sobą", "Kornowska: Stworzyłabym warunki do współpłacenia i zaistnienia ubezpieczeń komplementarnych", "Rozwadowski: Samorządy powinny zarządzać opieką zdrowotną", "Pakulski: Musimy więcej płacić na opiekę zdrowotną" i "Jędrzejczyk: Gdybym był ministrem zdrowia to...".

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji "Wizja Zdrowia" znajdują się na stronie: www.termedia.pl/WizjaZdrowia2019.

Na konferencję można zarejestrować się na stronie: www.termedia.pl/WizjaZdrowia2019/Rejestracja.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe