Ministerstwo Zdrowia

Prof. Górski o "Wspólnie dla Zdrowia": Porozmawiamy o własności, odpowiedzialności i zarządzaniu

Udostępnij:
Na czwartek (29 listopada) zaplanowana jest trzecia konferencja organizowana w ramach debaty "Wspólnie dla Zdrowia". Dyskusja obejmie trzy bloki tematyczne. - Wezmą w niej udział zaproszeni eksperci, ale uwagi ze strony wszystkich osób zainteresowanych zostaną przedyskutowane i z uwzględnione w ostatecznej wersji protokołu spotkania - przyznał prof. Paweł Górski, przewodniczący prezydium Rady Społecznej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.
- Ochrona zdrowia dotyczy nie tylko spraw chorych, ale także wpływania na zdrowie publiczne, przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych - wskazał prof. Paweł Górski i zachęcił do czynnego udziału rejestracji. Zapowiedział, że podczas konferencji dyskusja obejmie trzy bloki tematyczne, czyli podstawowe zabezpieczenie zdrowotne, opiekę wysokospecjalistyczną i zarządzanie systemem opieki zdrowotnej.

Debatę otworzy minister Łukasz Szumowski, który jest inicjatorem narodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Następnie dr Jacek Grabowski, kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedstawi wybór doświadczeń z projektów międzynarodowych uczelni medycznych dla zmian w ochronie zdrowia w Polsce. Konferencja odbędzie się z udziałem zagranicznego gościa. Będzie to Maria Rauch-Kallat z była minister zdrowia Austrii, która opowie o reformie ochrony zdrowia w Austria, szczególnie w aspekcie konsolidacji oddziałów szpitalnych w celu racjonalizacji ich rozmieszczenia, ze wskazaniem na to, jak ten proces przygotowano, przeprowadzono, jakie pojawiły się trudności i jak sobie z nimi poradzono.

Pierwszy panel dotyczący podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego będą moderowali dr n. med. Andrzej Zapaśnik oraz dr n. med. Adam Kozierkiewicz. Jak zapowiadają specjaliści ich panel będzie nakierowany na opiekę zintegrowaną. Zostanie omówione również zagadnienie domowej opieki nad pacjentami niesamodzielnymi. Celem panelu będzie więc znalezienie odpowiednich rozwiązań, ponieważ pacjenci mający dobrą opiekę domową nie będą niepotrzebnie kierowani do szpitali.

Drugi panel poświęcony opiece wysokospecjalistycznej poprowadzą prof. Maciej Banach i prof. Grzegorz Gielerak. - Czas najwyższy, abyśmy w Polsce wprowadzili jednorodne standardy zarządzania i organizacji szpitala. Dotyczy to systemów informatycznych, a także monitorowania jakości usług medycznych czy monitorowania zarządzania finansowego - podkreślił prof. Grzegorz Gielerak. Poza tym zagadnieniem eksperci pochylą się nad referencyjnością placówek medycznych oraz stopniem zależności pomiędzy nimi. W tym temacie dyskusji zostanie również poddana rola sektora prywatnego.

W ostatnim panelu eksperci zajmą się zarządzaniem systemem ochrony zdrowia, a moderować go będą dr hab. Iwona Kowalska-Bobko oraz dr Marek Balicki.

- Biorąc pod uwagę rozbudowaną strukturę instytucjonalną działającą w regionach lokalnych i regionalnych należy zawęzić tę część debaty do kwestii centralizacji i decentralizacji struktur zajmujących się ochroną zdrowia – powiedziała dr hab. Iwona Kowalska-Bobko.

- Będziemy prezentować rewolucyjne rozwiązania, które mają pokazać pewien pomysł na regionalizację w systemie ochrony zdrowia w Polsce, czyli zwiększenie uprawnień instytucji regionalnych, które byłyby odpowiedzialne za koordynację, a także przejęcie funkcji właścicielskich w stosunku do podmiotów leczniczych – dodała.

Konferencja w Łodzi jest trzecią z cyklu w ramach debaty narodowej "Wspólnie dla zdrowia". Debata to ogólnopolska, merytoryczna dyskusja o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce, wymiana opinii uczestniczących w niej środowisk i oraz projekcja kierunków strategicznego rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce. To platforma dialogu na rzecz budowy systemu zdolnego uwzględnić rosnące potrzeby i wykorzystać nadarzające się szanse, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny w medycynie.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.