123rf

Projekt dotyczący wykorzystania plastrów EKG w konsultacjach

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Marzena Sygut-Mirek
|
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia o programie pilotażowym w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przekazano do konsultacji publicznych.
6 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej z 28 listopada – stanowi on wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– Celem wprowadzonego programu pilotażowego jest ocena przydatności wykorzystania plastrów EKG do monitorowania w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, co umożliwi szybkie wykrywanie groźnych dla życia patologii i natychmiastowe wdrożenie właściwego leczenia w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna – kardiologia – uzasadniono w ministerialnym projekcie.

Trzy etapu pilotażu
Wskazano, że „program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach – organizacji, realizacji oraz ewaluacji programu pilotażowego”.

Realizatorem programu pilotażowego będzie mógł zostać świadczeniodawca, który realizuje umowę o udzielanie kardiologicznej porady specjalistycznej. Podmioty lecznicze będące realizatorami programu pilotażowego mają zakupić, a następnie udostępnić plastry EKG świadczeniobiorcom.

Kto skorzysta z pilotażu?
Wymieniono, że „ze świadczenia, w pilotażu będzie mogła skorzystać osoba, która:
– ukończyła 18. rok życia,
– przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i wymaga dalszej diagnostyki w ramach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
– zgłasza objawy mogące świadczyć o zaburzeniach układu sercowo-naczyniowego,
przejawiające się pojawiającymi się dusznościami, upośledzeniem tolerancji wysiłku,
uczuciem niemiarowości pracy serca, bólami w klatce piersiowej, omdleniami, zawrotami
głowy,
– przyjmuje leki wpływające na przewodzenie przedsionkowo-komorowe lub zwiększające
ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie torsade de pointes
wskutek wydłużenia odstępu QT,
– przebyła zabieg implantacji stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora, stentu
wieńcowego lub przezskórnej implantacji zastawki aortalnej, lub ablacji arytmii
przedsionkowej lub komorowej”.

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Uwagi do projektu można wysyłać na adres: dep-di@mz.gov.pl – do siedmiu dni od dnia otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.