Wyślij
Udostępnij:
 
 

Projekt rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń ratowników medycznych

Źródło: KL, Rządowe Centrum Legislacji
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 28.11.2018
 
 
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Regulacja dotyczy wynagrodzeń ratowników medycznych.
Ministerstwo Zdrowia przypomina, że obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 12 lipca 2018 roku zawiera okresowe rozwiązanie dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 złotych miesięcznie, za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz 800 złotych miesięcznie za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Dodatek jest uwzględniony w kwocie zobowiązania NFZ wynikającej z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ratownicy medyczni otrzymują wspomniany dodatek udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie:
- leczenia szpitalnego,
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych,
- świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych,
- opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych,
- świadczeń wysokospecjalistycznych.

- W związku z zawarciem 24 września 2018 r. w Warszawie porozumienia między ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nowelizacja ma zapewnić średni wzrostu miesięcznego wynagrodzenia ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu:
- ratownikom medycznym w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
- ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne,
- ratownikom medycznym oraz pielęgniarkom systemu państwowego ratownictwa medycznego w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy.

Dokument jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce: "Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej".

Przeczytaj także: "Projekt rozporządzenia w sprawie standardów w anestezjologii" i "Projekt rozporządzenia w sprawie leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.