Wyślij
Udostępnij:
 
 
Projekt zarządzenia w sprawie programów lekowych: zmiany dotyczą sildenafilu, epoprostenolu i macytentanu
Źródło: KL, Narodowy Fundusz Zdrowia
Autor: Krystian Lurka |Data: 07.11.2018
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniające warunki zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych. Co nowego? Planowane jest przeniesieniu substancji czynnych, to jest sildenafilu, epoprostenolu, macytentanu oraz dodaniu substancji czynnej riocyguat, do programu lekowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego.
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, czyli do obwieszczenia ministra zdrowia z 26 października 2018 r.

Zmiany w wykazie programów lekowych polegają na:
- przeniesieniu substancji czynnych, to jest sildenafil, epoprostenol, macytentan oraz dodaniu substancji czynnej riocyguat, do programu lekowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego,
- dodaniu substancji czynnej sekukinumab do programu lekowego leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
- dodaniu substancji czynnej sekukinumab oraz zmianie nazwy programu lekowego leczenia ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
- dodaniu substancji czynnych sekukinumab oraz iksekizumab do programu lekowego leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej,
- dodaniu substancji czynnej pomalidomid oraz zmianie nazwy programu lekowego leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego,
- usunięciu programu lekowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem,
- dodaniu nowego programu lekowego leczenia hipercholesterolemii rodzinnej.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ są zobowiązani do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia. Głównym efektem będzie zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowego leczenia hipercholesterolemii rodzinnej, a tym samym finansowanie ze środków publicznych, co pozwoli na zapewnienie realnego dostępu pacjentom do refundowanego leku.

Projekt jest do przeczytania na stronie Narodowego Fundusz Zdrowia w zakładce: "Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe".

Przeczytaj także: "Zarządzenie w sprawie dofinansowania na informatyzację".
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe