Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Przygotowują nowe wyceny – można zgłaszać uwagi

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 26.01.2022
 
 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji szykuje nowy plan taryfikacji na 2022 r. – w związku z tym zbiera opinie w sprawie wyceny świadczeń z trzech zakresów leczenia szpitalnego.
AOTMiT zwraca się z prośbą o przesyłanie spostrzeżeń dotyczących realizacji świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego – czeka na uwagi, sugestie i opinii w obszarze:
– chorób układu oddechowego,
– chorób narządu wzroku,
– chorób wewnętrznych.

– Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, środowiska eksperckiego wyznaczającego standardy i nowe kierunki w leczeniu, organizacji pacjentów reprezentujących tych, którym świadczenia mają przynieść najwięcej korzyści, a także innych uczestników rynku usług zdrowotnych. Uwagi pozwalają na uwzględnienie w procesie taryfikacji specyfiki świadczenia, unaoczniają istniejące nieprawidłowości i problemy wymagające rozwiązania – czytamy w komunikacie AOTMiT.

Formularz do składania uwag można wypełnić na stronie: aotm.gov.p/formularz. Dokument należy zapisać na dysku swojego komputera, a następnie wysłać go na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl oraz w formie papierowej z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o konflikcie interesów na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa – o ile nie jest możliwy podpis elektroniczny. Uwagi można przesyłać do 14 lutego 2022 r. – w przypadku chorób wewnętrznych – i 31 marca 2022 r. – w przypadku chorób układu oddechowego i chorób narządu wzroku.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.