Wyślij
Udostępnij:
 
 
Raport "Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach"
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli, Gazeta Wyborcza
Autor: Krystian Lurka |Data: 22.07.2019
 
 
Tagi: raport, raporty
- Zużywamy za dużo antybiotyków, dlatego rośnie liczba chorych zakażonych bakteriami, na które nie działa żaden lek. Jednocześnie ani ministerstwo, ani szpitale, ani lekarze w poradniach nie dbają dostatecznie o bezpieczeństwo chorych leczonych antybiotykami - wynika z raportu dotyczącego stosowania antybiotykoterapii w szpitalach".
- Nie ma dnia, by nie dzwoniono do mnie z jakiegoś szpitala w Polsce z błaganiem o pomoc w ratowaniu od śmierci chorego, ponieważ lekarze już zupełnie nie wiedzą, jaki antybiotyk podać – mówi prof. Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu Leków, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, a kiedyś konsultant krajowy w tej dziedzinie, w rozmowie z "Gazeta Wyborcza".

O tym właśnie jest raport, który publikuje Najwyższa Izba Kontroli. NIK zajmuje się w nim się latami 2016-17 i pierwszą połową 2018 roku.

Wniosek z raportu? Ani ministerstwo, ani szpitale, ani lekarze w poradniach nie dbają dostatecznie o bezpieczeństwo chorych leczonych antybiotykami, a większość lekarzy rodzinnych przepisuje je nawet wtedy, gdy charakter infekcji wskazuje, że wywołały ją nie bakterie, ale wirusy, na które antybiotyki nie działają. Wciąż niedostateczna jest też kontrola zakażeń w szpitalach. Wzrasta w nich liczba zakażeń bakteriami antybiotykoopornymi.

Najwyższa Izba Kontroli sugeruje
NIK wskazuje na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej, zwłaszcza ograniczenia zakażeń lekoopornymi szczepami bakterii.

Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:
- utworzenie systemów monitorowania antybiotykooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych, do czego zobowiązał się rząd,
- wyznaczenie krajowego centrum kontroli zakażeń, lekooporności i konsumpcji antybiotyków, do czego Rząd RP również zobowiązał się w 2006 r. wobec UE,
- wprowadzenie Szpitalnej Polityki Antybiotykowej jako obowiązującego standardu w placówkach ochrony zdrowia. Szpitalna Polityka Antybiotykowa, wzór receptariusza szpitalnego oraz obowiązek powołania zespołu ds. antybiotykoterapii, powinny zostać uregulowane w akcie prawa powszechnie obowiązującego, tak, aby szpital był zobowiązany do ich wdrożenia,
- wykonanie przez ministra zdrowia delegacji ustawowej zawartej w art. 9 ust. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zobowiązującej do ogłoszenia, w drodze obwieszczenia, wykazu podmiotów, które przeprowadzają weryfikację wyników badań laboratoryjnych dla celów nadzoru epidemiologicznego oraz ich właściwość w zakresie weryfikacji wyników badań laboratoryjnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 tej ustawy,
- weryfikację wyników badań laboratoryjnych wymagających potwierdzenia prawidłowości rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych dla celów nadzoru epidemiologicznego przeprowadzają wskazane przez ministra właściwego do spraw zdrowia podległe mu jednostki, ośrodki referencyjne lub instytuty badawcze na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
- wykonanie przez ministra zdrowia delegacji ustawowej zawartej w art. 27 ust. 9 ww. ustawy, zobowiązującej do określenia w drodze rozporządzenia zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonywane są zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, sposobu dokonywania zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w ust. 1, oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane te zgłoszenia, wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej,
- uwzględniając konieczność ochrony danych osobowych, stworzenia rozwiązań umożliwiających prowadzenie skutecznego nadzoru epidemiologicznego oraz stopnia zagrożenia zakażeniem lub chorobą zakaźną,
- wykonanie przez ministra zdrowia delegacji ustawowej zawartej w art. 29 ust. 7 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zobowiązującej do określenia w drodze rozporządzenia biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz przesłanki dokonywania zgłoszeń, sposobu dokonywania zgłoszeń dodatnich wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane te zgłoszenia, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
- uwzględniając stopień zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi, konieczność ochrony danych osobowych oraz stworzenia rozwiązań umożliwiających prowadzenie skutecznego nadzoru epidemiologicznego.

O czym jeszcze mowa w raporcie?

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: "Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach".

Przeczytaj także: "Raport dotyczący implementacji Rozwojowego Trybu Refundacyjnego", "Najbardziej wpływowy polski kardiolog to...", "Przychodzi chory z odrą do lekarza i..." i "O wdrażaniu Europejskich Funduszy w sektorze zdrowia w Polsce".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe