Rzecznik pyta ministra: Czy dentyści rzeczywiście są gnębieni przez innych lekarzy?

Redaktor: Bartłomiej Leśniewski
|
Źródło: BL
W skargach do rzecznika dentyści wskazują, że decyzje o tym, kto będzie reprezentował ich grupę zawodową w organach samorządowych podejmują w zdecydowanej większości osoby wykonujące zawód lekarza.
- Stomatolodzy postulują przede wszystkim wprowadzenie zasady odrębnego wyboru przedstawicieli lekarzy dentystów do organów samorządu lekarskiego. Obecnie stanowią oni około 22%, a lekarze około 78% członków wspólnego samorządu zawodowego – pisze „Rzeczpospolita”.

Zdaniem skarżących, brak należytej reprezentacji stomatologów w ramach wspólnego samorządu lekarskiego wynika z obowiązujących przepisów ustawy o izbach lekarskich. Zastrzeżenia dotyczą zasad wyboru lekarzy dentystów w wyborach delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, członków Naczelnej Rady Lekarskiej i osób zajmujących stanowiska w Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Jak informuje gazeta RPO w wystąpieniu do Ministra Zdrowia podkreśla, iż nie kwestionuje prawa ustawodawcy do powołania wspólnego samorządu dla dwóch pokrewnych zawodów, ale w takiej sytuacji należy szczególnie zadbać o przestrzeganie i należytą ochronę praw grupy zawodowej będącej w mniejszości.

Wśród samych dentystów natomiast nie ma jednolitego stanowiska. Są tacy, którzy postulują powołanie odrębnego samorządu stomatologicznego, są jednak i liczni zwolennicy obecnego status quo.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.