Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Samorząd lekarski mówi stanowcze „nie” powołaniu Funduszu Medycznego

Źródło: NIL
Autor: Monika Stelmach |Data: 20.07.2020
 
 
– Tego rodzaju działania wygenerują koszty związane z obsługą funduszu. Pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na poprawę warunków funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz poszerzenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia i leków. Powołanie takiej inicjatywy będzie skutkowało także brakiem spójności rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia – wskazuje NRL.
Prezydium Naczelnej Rady lekarskiej zdecydowanie negatywnie oceniło prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym.

– Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów z uznaniem przyjmuje każdą inicjatywę, która przewiduje przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na ochronę zdrowia, bo od wielu lat występuje stały ich deficyt w stosunku do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Natomiast zawsze stajemy na stanowisku, że pieniądze na zadania związane z ochroną zdrowia powinny być wydatkowane efektywnie i w sposób transparentny. Dlatego też negatywnie ocenia powołanie kolejnego państwowego funduszu celowego służącego realizacji jedynie niektórych zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych – piszą w swoim stanowisku przedstawiciele samorządu lekarskiego.

Wskazują, że tego rodzaju działania generują przede wszystkim dodatkowe koszty związane z obsługą funduszu pokrywane ze środków budżetowych, które mogłyby zostać przeznaczone bezpośrednio na poprawę warunków funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz poszerzenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności do nowoczesnych metod leczenia i leków. Wprowadzanie tego rodzaju doraźnych rozwiązań powoduje także brak spójności w funkcjonujących rozwiązaniach systemowych w zakresie ochrony zdrowia.

Ponadto projektowana ustawa, zdaniem NRL, wprowadza mało transparentne i zawiłe procedury, które nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie na jakie cele i w jakim zakresie środki Funduszu Medycznego zostaną faktycznie przeznaczone. Projekt ustawy określa bowiem jedynie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w poszczególnych latach, nie wskazując kwot gwarantowanych. Jednocześnie w ramach funduszu przewidziane jest wyodrębnienie czterech subfunduszy. O podziale środków na poszczególne zadania, które będą finansowane z Funduszu Medycznego, zdecyduje minister zdrowia.

– Projekt ustawy wprowadza również istotne zmiany w zakresie zasad refundacji leków, które w ocenie samorządu lekarskiego wykraczają poza zakres regulacji projektowanej ustawy mającej określać cele i zasady działania Funduszu Medycznego. Dlatego też projektowane zmiany w ustawie z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz 357) powinny być procedowane w odrębnym trybie, po przedstawieniu przez projektodawcę oceny skutków tej regulacji – stwierdzają przedstawiciele NRL.

Przeczytaj także: „Projekt ustawy o Funduszu Medycznym zmniejsza dotację do NFZ” ,„Tadeusz Jędrzejczyk ocenia projekt ustawy o Funduszu Medycznym”, „Andrzej Duda o Funduszu Medycznym”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.