Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Szacują koszty połączenia NIZP-PZH i IŻiŻ

Autor: Krystian Lurka |Data: 22.11.2019
 
 
Ministerstwo Zdrowia rekomenduje połączenie NIZP-PZH i IŻiŻ. Szacują, że niezbędne koszty związane z techniczno-administracyjnym dostosowaniem do nowej struktury instytucji wyniosą około 120 tys. zł. - A po przejęciu pracowników z IŻiŻ może wystąpić konieczność redukcji niektórych dublujących się etatów w 2020 r. Na rzecz odpraw dla zwalnianych pracowników zabezpieczono 60 tys. zł - wynika z opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie połączenia placówek.
- Podstawowym i strategicznym celem projektowanego rozporządzenia jest zwiększenie zdolności do realizacji najbardziej aktualnych potrzeb nauki w zakresie badawczo-rozwojowym oraz spełniania potrzeb rynku i społeczeństwa w zakresie usług, działalności leczniczej i edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowego żywienia i stylu życia - informuje Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu i wylicza korzyści połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytut Żywności i Żywienia. To:
- stworzenie zaplecza edukacyjno-szkoleniowego w zakresie analiz stanu zdrowia ludności, bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego, bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz zdrowego stylu życia,
- zwiększenie potencjału intelektualnego i stworzenie nowych obszarów badawczych w wyniku współdziałania w ramach jednej organizacji (skupienie w ramach jednego Instytutu jednostek realizujących badania o zbliżonej tematyce powinno przynieść także wyraźny efekt synergiczny, jeśli chodzi o zdolność stawiania i rozwiązywania problemów naukowych oraz pozyskiwania środków do ich realizacji),
- podniesienie jakości prac badawczych i świadczonych usług, wraz z ochroną patentową w kraju i zagranicą przez wykorzystanie połączonego potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej, oraz infrastruktury badawczej,
- poszerzenie współpracy i wyższa pozycja międzynarodowa (np. EFSA, WHO, ECDC, FAO),
- szeroko rozumiana współpraca z innymi jednostkami naukowymi, z przedsiębiorcami, realizacja bezpośrednich zleceń na prace badawcze, prowadzenie wspólnych prac B+R, a przede wszystkim opracowywanie nowych produktów i technologii dla gospodarki, ważnych dla społeczeństwa usług i nowych metod, a co najważniejsze wdrażanie, komercjalizacja i upowszechnianie wyników prac B+R w kraju i zagranicą,
- lepsze wykorzystanie potencjału wiedzy i potencjału badawczego (infrastruktura, aparatura i specjalistyczna kadra) oraz zredukowanie zjawiska powielania infrastruktury badawczej i często kosztownej aparatury,
- zdolność do realizacji dużych projektów B+R na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, ułatwiających współpracę międzynarodową, większą niż dotąd obecność w europejskiej przestrzeni badawczej,
- możliwość realizacji programów typu „National Health and Nutrition Examination Survey”, dających pełną ocenę stanu zdrowia populacji w Polsce,
- stworzenie na potrzeby ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego ośrodkaeksperckiego w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz żywienia z uwzględnieniem współpracy z Komisją Europejską,
- stworzenie jednego ośrodka gromadzącego i udostępniającego dane z zakresu bezpieczeństwa żywności, w tym monitoringu spożycia żywności w kraju, a także zapewnienie bazy na potrzeby oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności oraz badań epidemiologicznych, co przełoży się na ułatwienia w zarzadzaniu systemem EpiBaza w zakresie gromadzenia i udostępniania danych,
- ułatwienie przekazywania wszystkich wymaganych danych do EFSA, powołanie „Data Steward” – krajowego punktu ds. współpracy z EFSA w zakresie przekazywania danych,
- wykorzystanie potencjału naukowego obu Instytutów w zakresie oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności, szczególnie w przypadku analiz typu „riskbenefit”,
- zniesienie przeszkód w korzystaniu z infrastruktury towarzyszącej – utworzenie jednego podmiotu pozwoli na optymalne zagospodarowanie terenu i obiektów obu instytutów.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.

Jeśli chcesz ściągnąć projekt, kliknij w: „Rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe