Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ultimatum dla Ministra Zdrowia w sprawie nacisków na Radę Przejrzystości

Źródło: MK
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 26.02.2015
 
 
Jeśli Rada Przejrzystości ma stracić swoją niezależność, to w zasadzie po co ma istnieć? – pyta Izba Gospodarcza Farmacja Polska. I stawia Ministrowi Zdrowia ultimatum: żądamy, by w terminie 14 dni, w specjalnym internetowym oświadczeniu resort odżegnał się od prób wywierania nacisku i dał gwarancję niezależności rady.
Farmacja Polska wystosowała pismo do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, w którym stwierdza, że próbami wpływu na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki naruszył prawo. Farmacja jest kolejną, po Infarmie, organizacją protestującą przed ograniczaniem niezależności Rady Przejrzystości.

Za naruszenie prawa Farmacja Polska uznaje listy wiceministra Radziewicza-Winnickiego do AOTMiT oraz Rady Przejrzystości, w którym napisał, że z niepokojem przyjmuje przedkładanie skuteczności klinicznej nad efektywność kosztową i ,że pozytywne rekomendacje agencji stawiają ministra w trudnej sytuacji. Minister wskazał, że w sytuacjach, kiedy rekomendacje są wydawane pod warunkiem obniżenia ceny leku, Rada powinna zajmować stanowisko jednoznacznie negatywne.

Radziewicz-Winnicki spotkał się z przedstawicielami Rady. Po tym spotkaniu prof. Tomasz Pasierski, przewodniczący Rady Przejrzystości mówił Termedii, że Rada weźmie pod uwagę stanowisko resortu zdrowia i nie przypuszczała, że warunkowe rekomendacje stanowią pogorszenie pozycji negocjacyjnej ministerstwa wobec koncernów farmaceutycznych. Zastrzegł jednak, że przedstawia swoją opinię, a prawo gwarantuje członkom Rady pełną niezależność.

Farmacja Polska uznaje działania wiceministra za bezprawne i sprzeciwia się ograniczeniu procesu refundacyjnego do jednego kryterium jakim jest cena leku. Jej zdaniem działania zmierzające do marginalizacji AOTMiT naruszają obecne przepisy prawa wyrażone w ustawie o refundacji i Kodeksie Postępowania Administracyjnego, w szczególności zasadę legalności działania oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa.

Farmacja Polska stawia Ministrowi Zdrowia ultimatum. Żąda, by minister w ciągu 14 dni na stronach internetowych resortu oświadczenia gwarantującego niezależność AOTMiT Rady Przejrzystości.

- Pragniemy wskazać, że powyższe, niezgodne z prawem działania ministerstwa stawiają pod znakiem zapytania sens istnienia instytucji publicznej jaką jest AOTMiT, finansowanej ze środków publicznych, której rola w procesie refundacyjnym zdaje się być marginalizowana przez ministerstwo zdrowia. Cytowane przez prasę wypowiedzi wiceministra zmierzają bowiem do faktycznego przejęcia kompetencji Rady Przejrzystości i AOTMiT przez ministra zdrowia, który samodzielnie decydowałby o wartości klinicznej danego leku a pozostawienie Radzie Przejrzystości i prezesowi AOTMiT jedynie potwierdzania w swoich opiniach i rekomendacjach stanowiska ministra zdrowia – pisze Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.