123RF

Ustawa refundacyjna nie uwzględnia postulatów środowiska lekarskiego

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: NIL
NRL wydała stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. – Projektowana ustawa nie realizuje postulatu środowiska lekarskiego w sprawie zdjęcia z lekarzy obowiązku wyraźnego wskazania poziomu odpłatności leku podczas wystawiania recepty – piszą w opinii przedstawiciele samorządu lekarskiego.
Ponadto prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że priorytetem projektodawcy powinno być zapewnienie stabilnego finansowania systemu refundacji leków oraz sukcesywne zwiększanie w ramach tego systemu dostępności leków innowacyjnych. Liczne uwagi zgłaszane do projektu przez ekspertów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego świadczą jednak, że opiniowany projekt nie realizuje powyższych celów.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.