123RF

Wykaz leków stosowanych w kardiologii

Udostępnij:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała wykaz leków stosowanych we wskazaniach kardiologicznych. Jego utworzenie stanowi pierwszy etap procesu refundacyjnego i stanie się podstawą dalszych prac nad objęciem refundacją technologii lekowych ujętych na liście.   

10 czerwca AOTMiT zakończyła opracowanie wykazu dotyczącego leków we wskazaniach kardiologicznych, wymagających stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i rekomendowanych w wytycznych postępowania klinicznego, w stosunku do których wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu w danych wskazaniach oraz upłynęła wyłączność rynkowa.

W aktualnym wykazie ujęto 21 substancji czynnych.

Utworzenie wykazu to pierwszy etap procesu refundacyjnego. Kolejnym krokiem jest utworzenie przez ministra zdrowia listy leków na podstawie wykazu, po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości, konsultantów krajowych z danej dziedziny medycyny oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

– Następnie minister zdrowia poiformuje podmioty odpowiedzialne, których leki znajdują się na tej liście, o możliwości złożenia wniosku o objęcie refundacją, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o refundacji (dalej UoR), jednak w przypadku tych wniosków nie stosuje się przepisów art. 35 UoR. Technologia lekowa zostaje objęta refundacją tylko wówczas, gdy wniosek przejdzie pozytywnie całą procedurę określoną w przepisach ustawy o refundacji – wyjaśniono.

Identyfikacja technologii lekowych  
Agencja wskazała, że podstawą do oceny było zestawienie informacji z wytycznych postępowania klinicznego, w którym uwzględniono zalecenia m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), European Society of Cardiology (ESC), European Society for Vascular Surgery (ESVS) oraz European Stroke Organisation (ESO).

Udostępniamy wykaz w całości.Bazując na wytycznych klinicznych, wyróżniono piętnaście obszarów terapeutycznych z dziedziny kardiologii, w ramach których wyselekcjonowano 406 precyzyjnych stanów klinicznych. W wyniku przeprowadzonej na powyższych zasadach analizy włączono do szczegółowej oceny 177 substancji czynnych, a do dalszej analizy – 155 substancji czynnych, dla których upłynęła wyłączność rynkowa.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.