Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Zespół do spraw zmian systemowych w zdrowiu publicznym

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 21.07.2021
 
 
Minister zdrowia powołuje zespół do spraw koordynacji działań na rzecz systemowych zmian w zdrowiu publicznym. Eksperci – jak zapisano w zarządzeniu – przygotują „rozwiązania i rekomendacje służące poprawie systemu zdrowia publicznego”. Mają na to czas do końca 2021 r.
W zarządzeniu podano, że zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia, a w jego skład wchodzą:
• przewodniczący – wiceminister Waldemar Kraska,
• zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Dariusz Poznański,
• zastępca przewodniczącego – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk,
• członkowie:
– konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
– przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
– przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
– przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia,
– przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
– przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
– przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,
– przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego,
– przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego,
– przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
• sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

W dokumencie znalazł się też zapis, że „zadaniem zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie systemu zdrowia publicznego, w szczególności:
• opracowanie propozycji systemowych zmian w zdrowiu publicznym, które wynikają z potrzeby rozwoju systemu zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosownych opracowań w tym zakresie,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działania zespołu”.

Eksperci zakończą swoją pracę nie później niż 31 grudnia 2021 r.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie ministra zdrowia z 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zmian systemowych w zdrowiu publicznym.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe