iStock

Zmiany w planie funduszu

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Zarządzeniem nr 16/2023/DEF poprawiono plan finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok – w dokumencie datowanym na 27 stycznia zwiększono o 3 642 471 000 zł pozycję B2, czyli „koszty świadczeń opieki zdrowotnej”.
Z powyższego:
– o 229 197 000 zł więcej zapisano w pozycji B2.1, czyli „podstawowa opieka zdrowotna”,
– o 3 193 182 000 zł więcej w B2.3 – „leczenie szpitalne”,
– o 85 800 000 zł więcej w B2.6 – „świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej”,
– o 134 292 000 zł więcej w B2.7 – „opieka paliatywna i hospicyjna”.

W dokumencie wyjaśniono, że „zmiana ma na celu sfinansowanie skutków:
– ustalenia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2023 r. wartości ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z zastosowaniem ceny jednostki sprawozdawczej na poziomie obowiązującym od 1 sierpnia, to jest 1,62 zł za punkt,
– finansowania w 2023 r. na podstawie umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej testów antygenowych w kierunkach SARS-CoV-2, grypy A+B i RSV, w związku z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 5 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej,
– zwiększenia od 1 lutego 2023 r. cen jednostek rozliczeniowych w umowach o udzielanie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, zgodnie z poleceniami ministra zdrowia z 23 grudnia 2022 r.”.

W zarządzeniu poinformowano też, że „zmiany mają być finansowane z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Udostępniamy zarządzenie.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Zarządzenie nr 16/2023/DEF.

Przeczytaj także: „Więcej za hospitalizacje”, „Artur Fałek analizuje plan finansowy funduszu na 2023 rok”, „Plan finansowy funduszu na 2023 r.” i „Filip Nowak o zmianach w planie finansowym na 2022 r.”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.