NEUROLOGIA
Padaczka
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Charakterystyka okołonapadowych bólów głowy w padaczce

Udostępnij:
Na podstawie analizy kwestionariuszy wypełnionych przez 201 pacjentów z padaczką Duchaczek i wsp. stwierdzili większą od spodziewanej częstość występowania okołonapadowych bólów głowy (35.3%). Obliczono, że bóle głowy o charakterze migrenowym zgłosiło 10.9% chorych.
Międzynapadowe i okołonapadowe bóle głowy bywają postrzegane jako obciążenie występujące u dużej części pacjentów z padaczką, ale dokładna częstość ich występowania nie jest znana. Duchaczek i wsp. zbadali cechy i częstość występowania międzynapadowych i okołonapadowych bólów głowy w grupie 201 pacjentów z padaczką pozostających pod opieką poradni neurologicznej. Międzynapadowe i okołonapadowe bóle głowy zgłosiło odpowiednio 34.3% i 35.3% pacjentów. Okołonapadowe bóle głowy najczęściej miały charakter napięciowy (62%), a rzadziej migrenowy (27%). Okołonapadowe bóle głowy częściej występowały u osób z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi i leczonych wieloma lekami przeciwpadaczkowymi równocześnie. Autorzy podkreślili, że zaledwie 11% pacjentów poszukiwało pomocy lekarskiej w związku z występowaniem bólu okołonapadowego. Stwierdzono zatem mniejszą od spodziewanej częstość występowania migrenowych bólów głowy w okresie międzynapadowym i większe od spodziewanego obciążenie okołonapadowymi bólami głowy, które nie są odpowiednio leczone. Duchaczek i wsp. zaproponowali, aby przeprowadzić badanie prospektywne, w którym rejestrowane byłoby występowanie i charakterystyka napadów padaczkowych i bólów głowy.
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.