Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

WHO. Nowe narzędzia dla poprawy opieki nad osobami z zaburzeniami neurologicznymi

Udostępnij:

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowy zestaw narzędzi wdrażających międzysektorowy globalny plan działania dotyczący padaczki i innych zaburzeń neurologicznych (IGAP), przedstawiający działania i zasoby, dzięki którym kraje będą mogły poprawić usługi dla osób z zaburzeniami neurologicznymi (w ramach IGAP).

Trudności z dostępem do leczenia i rehabilitacji

Schorzenia neurologiczne są główną przyczyną złego stanu zdrowia i niepełnosprawności na całym świecie. Świadczenie usług w przypadku tych schorzeń jest niewystarczające, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach. Na całym świecie osoby żyjące z zaburzeniami neurologicznymi i powiązanymi niepełnosprawnościami nadal mają trudności z dostępem do leczenia i rehabilitacji, a wiele z nich doświadcza również dyskryminacji i naruszeń praw człowieka. 

– Wdrożenie IGAP (międzysektorowego globalnego planu działania w zakresie padaczki i innych zaburzeń neurologicznych) wymaga skoncentrowanych wysiłków wielu interesariuszy, przy czym każdy ma swoją rolę do odegrania. Naszym zadaniem jest ułatwienie krajom planowania działań w sposób odpowiadający ich potrzebom i celom – mówi Dévora Kestel, dyrektor Departamentu Zdrowia Psychicznego, Zdrowia Mózgu i Nadużywania Substancji.

Plan działania w zakresie neurologii, jednogłośnie przyjęty w 2022 r. przez 75. Zgromadzenie Światowej Organizacji Zdrowia, określa nadrzędny kurs działań w celu poprawy usług, który obejmuje wzmocnienie polityk, systemów i usług, podnoszenie świadomości, zmniejszanie dyskryminacji oraz wspieranie badań i innowacji. Plan zawiera 10 celów, które kraje mają osiągnąć do 2031 r. przy wsparciu partnerów krajowych i międzynarodowych, a także sekretariatu WHO.

Zestaw narzędzi do wdrażania jest źródłem informacji dla osób zaangażowanych w kształtowanie polityk i usług neurologicznych. Jest on przeznaczony przede wszystkim do użytku przez decydentów na szczeblu krajowym i subkrajowym, a także przez kierowników programów i planistów usług w różnych sektorach, takich jak zdrowie, usługi socjalne, edukacja, środowisko, finanse, zatrudnienie, wymiar sprawiedliwości i mieszkalnictwo.

Zestaw narzędzi jest zaprojektowany tak, aby odpowiadał strategicznym celom IGAP, koncentrując się na 5 obszarach strategicznych:

  • ustalanie priorytetów i zarządzanie,
  • diagnoza, leczenie i opieka,
  • promocja zdrowia mózgu i zapobieganie zaburzeniom neurologicznym,
  • systemy badawcze i informacyjne,
  • podejście do sześciu konkretnych, poważnych zaburzeń neurologicznych.

Zestaw narzędzi zawiera szczegółowe informacje na temat kroków oraz 90 narzędzi i zasobów. Pozwala on na dostosowanie planów wdrażania IGAP do warunków konkretnego kraju, biorąc pod uwagę postęp w leczeniu zaburzeń neurologicznych, jaki mógł już zostać osiągnięty w tym środowisku.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.