Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Co pokazuje obszerna analiza ryzyka neurologicznych powikłań związanych z COVID-19?

Udostępnij:
Międzynarodowy projekt badawczy wskazał, że jedna na sto osób leczonych w szpitalu z powodu COVID-19 może doświadczać uszkodzeń układu nerwowego. Autorzy badania wymieniają udary, krwawienia i inne, w tym potencjalnie śmiertelne, zdarzenia.
Naukowcy z Thomas Jefferson University in Philadelphia i ich współpracownicy z innych ośrodków w różnych krajach przeprowadzili największą – jak twierdzą – analizę ryzyka neurologicznych powikłań związanych z infekcją koronawirusem.

– Wiele napisano na temat problemów dotyczących płuc, ale nieczęsto mówimy o innych narządach, które także mogą ucierpieć. Nasze badanie pokazuje, że komplikacje ze strony ośrodkowego układu nerwowego stanowią ważną przyczynę pogorszenia zdrowia i śmiertelności w tej wyniszczającej pandemii – zwraca uwagę kierujący projektem prof. Scott H. Faro.

Specjalista razem ze swoim zespołem przeanalizował ponad 400 przypadków pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w USA i w czterech szpitalach krajów Europy Zachodniej. Dotyczyły one głównie ludzi starszych, średnia wieku wynosiła 66 lat. Mężczyzn było dwukrotnie więcej niż kobiet. Pacjenci byli najczęściej przyjmowani do szpitali z powodu dezorientacji i zmienionej świadomości oraz wysokiej temperatury. Wielu z nich miało choroby towarzyszące, takie jak nadciśnienie, choroby serca czy cukrzycę.

W przypadku prawie 450 osób badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego wskazały na zmiany prawdopodobnie związane z infekcją. W sumie komplikacje w obrębie układu nerwowego wystąpiły u 1,2 proc. leczonych w szpitalach osób.

– Wśród wszystkich pacjentów, którym przeprowadzono testy MRI lub tomografię mózgu, wynik był pozytywny niemal w 10 proc. przypadków. Zachorowalność wynosząca 1,2 proc. oznacza, że nieco ponad 1 na 100 pacjentów przyjętych do szpitala z COVID-19 będzie miało jakieś problemy związane z mózgiem – podkreśla prof. Faro.

Najczęściej występował niedokrwienny udar mózgu (6,2 proc.), krwotok wewnątrzczaszkowy (3,72 proc.) i zapalenie mózgu (0,47 proc.). Badacze zanotowali też rzadkie przypadki ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia oraz przypominającego udar zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii.

– Ważne jest, aby dokładnie znać ryzyko wystąpienia głównych powikłań dotyczących układu nerwowego. Prawdopodobnie powinno się wprowadzić niski próg dla zlecania obrazowych badań mózgów pacjentów z COVID-19 – stwierdza prof. Faro.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.